KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
14.11.2016 11:45 | Indikator.ba
Javni poziv - BBI banka i Kanton Sarajevo
2.9.2016 15:03 | Indikator.ba
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava zainteresirane banke da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo javni poziv za ...
7.6.2016 07:31 | Indikator.ba
Poništenje - Iznajmljivanje buldozera Nk≥220kW za sanaciju klizišta na V.O. „Zapad“ PK „Dubrave“ (280 sati, 2 kom)
26.1.2016 09:24 | Indikator.ba
Javni poziv za kandidovanje programa - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO-MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA Javni poziv za ...
8.12.2015 09:20 | Indikator.ba
Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona raspisalo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju ...
29.9.2015 15:18 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike i obrtnike sa područja Tuzlanskog ...
18.8.2015 15:27 | Indikator.ba
Vlada BPK Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
22.7.2015 15:50 | Indikator.ba
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ...
20.7.2015 15:53 | Indikator.ba
Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje: J A V N I P O Z I V za prijavu korisnika „Podrška sajmovima koji se ...
24.11.2014 07:58 | Indikator.ba
Načelnik Općine Novi Travnik objavljuje JAVNI POZIV za podizanje zasada organske maline koje će sufinancirati Općina Novi Travnik Pogledati ...
28.10.2014 13:25 | Indikator.ba
Javni poziv za sufinansiranje konsultantskih usluga Agencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina finansiranog od strane ...
11.9.2014 10:06 | Indikator.ba
Federalno ministarstvo energije,rudarstva i industrije objavljuje JAVNI OGLAS za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
58. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi
Prodaja postrojenja za reciklažu otpadnih guma u tečna goriva
Prodaja vozila CITROEN C4 PICASSO
Prodaja baliranog sijena
Oglas o prodaji stanova u svojini opštine
Javni konkurs u prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije
Oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za iznajmljivanje javne optičke infrastrukture
JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Konjic
PRODAJA NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke,Izrada idejnog i glavnog projekta kompleksa
Javni oglas o prodaji nekretnine Đački dom „Borići“ u Bihaću
Prodaja imovine BNT HIDRAULIKA DD Novi Travnik - u stečaju
Prodaja imovine "KONJUH" d.d. u stečaju Kladanj
Stručni suradnik za zajedničke poslove
Prijem državnih službenika u općini Hadžići
Prijem državnih službenika u općini Stari Grad Sarajevo
Poništenje dijela konkursa u općini Novo Sarajevo
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku transportnih traka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku odlivaka
Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine na Trgu Krajine
Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom
Nabavka robe i radova na krovu skladišta BH Telecoma d.d. Sarajevo – Direkcija Bihać, Vedro polje
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova
Kupovina poslovnog prostora na području Općine Jablanica
DVA POSLOVNA PROSTORA U VOGOŠĆI, NASELJE SOLARIS
Regulacija rijeke Brke u urbanom području Brčko Distrikta BiH
Prodaja rolni platna, RC Sarajevo
Poslovni prostor Šnajderaj, Gradiška
Poslovna zgrada sa pripadajućim zemljištem u Tesliću
POSLOVNA ZGRADA U BANOVIĆIMA
Direktor/direktorica u Javnoj ustanovi "Četvrta osnovna škola"
Poništenje i ponovna objava, direktor/direktorica u JU Osnovna škola "Vrhbosna"
Direktor/direktorica u JU "Mehmedalija Mak Dizdar"
Direktor/direktorica u JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević"
Prijem radnika u radni odnos u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola
Pomoćni radnik na održavanju čistoće, KS
Prodaja stalnih sredstava, dva vozila - u vlasništvu JU Dom zdravlja Zenica
Plan nabavki za 2018. godinu, JU ZHMPKS
Plan javnih nabavki, "Ilidža" Gradačac za 2018.
Poziv - Regionalni fond za finansiranje startapa
Član Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja Kalesija"
Članovi upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća, Kalesija
Popuna upražnjenog radnog mjesta - OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća
Prijem namještenika u Općinskom sudu Tešanj
Upravni odbor JZU "Dom zdravlja Kalesija"
Audicija za novinare i snimatelje/montažere
PRODAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE,JP UBORAK DD MOSTAR
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading