KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
14.9.2018 11:50 | Indikator.ba
Ambasada Švajcarske u BiH prodaje objekat u Ulici Josipa Štadlera 15 u Sarajevu. Stambeno-poslovna zgrada, locirana u strogom centru grada u ...
13.9.2018 15:44 | Indikator.ba
Oglas o prodaji garaža - Banja Luka
12.9.2018 15:19 | Indikator.ba
Prodaja stambeno poslovnog objekta i garaže u Tesliću
11.9.2018 12:19 | Indikator.ba
Garaža kod stadiona, pomoćna zgrada, ekonomsko dvorište, k.o. Teslić Grad
6.9.2018 14:32 | Indikator.ba
Druga prodaja nekretnina - 10.10.2018. godine u predmetu 96 0 I 076556 14 I 06.09.2018. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BIH OSNOVNI SUD ...
4.9.2018 14:25 | Indikator.ba
4.9.2018. Javni poziv za dostavljanje ponuda u zatvorenim kovertama za zaključenje ugovora o zakupu Objavljen javni poziv za učešće u licitaciji ...
3.9.2018 14:32 | Indikator.ba
Zaključak o prodaji nekretnina putem suda Lokacija : Naselje NN, Luka, Srebrenik Cijena : NA UPIT Sve dodatne informacije o imovini koja je ...
3.9.2018 14:31 | Indikator.ba
ROČIŠTE ZA PRODAJU NEKRETNINA Lokacija : Blažuj Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od ...
3.9.2018 13:48 | Indikator.ba
OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH Broj: 96 0 Ip 071370 16 Ip 2 Brčko, 31.08.2018. godine Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po sudiji ...
30.8.2018 13:31 | Indikator.ba
Prodaja trosobnog stana (82 m2) u Bijeljini 30.08.2018. OSNOVNI SUD U BIJELJINI ...
28.8.2018 14:55 | Indikator.ba
Treća prodaja nepokretnosti – poslovna zgrada i privredno zemljište - „Farma Nepeke“ mailprint fav manja slovaveća slova 27.08.2018. Predmet ...
24.8.2018 12:03 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 12.09.2018. godine u predmetu 96 0 I 006503 17 I 2 24.08.2018. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BiH OSNOVNI SUD ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Asistent na projektima
Poziv ekspertima za evaluaciju projektnih prijedloga,Interreg Jadransko-jonski program
Prodaja građevinsko zemljište/parcela KO Prača Gornja
Prodaja imovine "PLANINSKO DOBRO" a.d. Nevesinje u stečaju
Prodaja vozila postupkom licitacije
Radovi na rekonstrukciji dijela oštečene ulične i priključne kanalizacione mreže
Konzultantske usluge za Metodologiju troškovnog računovodstva
Nabava alata, opreme i mjernih uređaja za bakrenu i svjetlovodnu mrežu
Oglas za prijem u radni odnos - više kreditnih službenika
OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA - zemljište
OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA - poslovni objekti, motel, kuće...
Izvođenje građevinskih radova u 6 MZ u Općini Jablanica
Prva prodaja nekretnina, k.o. Brčko
Mašina za proizvodnju štapića za uši
Građevinska dizalica marke: LIEBHERR tip: 27K
Direktna prodaja - Autobus FIAT Ducato
Poništenje dijela javnog konkursa i objava ispravke, JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu
Radna mjesta u JU Srednja medicinska škola - Jezero
Stručni savjetnik za analitičke poslove i planiranje, HBŽ
Direktor JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
Obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja
USLUGE VJEŠTAČENJA ZA POTREBE ARBITRAŽNOG SPORA NA GASOVODU ZENICA-TRAVNIK
RJEŠENJE o usvajanju žalbe ponuđača Tehnomax d.o.o. Zenica
Akcelerator pilot program u Prijedoru
PRODAJA IMOVINE DRVOLIK D.O.O. ROGATICA U STEČAJU
PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA I MOTORNIH VOZILA - ŠUME HERCEG-BOSNE - u stečaju
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture
Popuna radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova SBK/KSB
Imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
JAVNI OGLAS o prodaji putničkog vozila tipa LADA NIVA
Rješenje po žalbi ponuditelja - računarska oprema
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku motor-reduktora
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku transportnih valjaka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ličnih zaštitnih sredstava
Javni poziv da dostavljanje ponuda za nabavku bešavnih cijevi
Prijem kadeta u čin "Policajac" - 100 izvršilaca, Granična policija
Pravni savjetnik, pravnik, analitičar ....
Prodaja imovine G.M.T. PREFABRIKACIJA d.o.o. Gračanica u stečaju
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme
Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (01.10.2018.)
Odluka o poništenju - Nabavka lične zaštitne i radne odjeće
Nabavka građevinskih radova - Poziv za dostavljanje ponuda
Nabavka šatora - tri lota
Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
Prodaja kuće, dvorišta i njive u Zavidovićima
Pružanje usluga održavanja čistoće u poslovnicama banke
Prva prodaja nepokretnosti – njive – Mala Kladuša
Prva prodaja nepokretnosti – poslovna zgrada i pašnjak – farma Drmaljevo
Članovi Nadzornog odbora "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, ponovno
Poništenje nabavke polovnog teretnog vozila sa nadgradnjom termoking
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading