KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
4.1.2018 13:46 | Indikator.ba
Predmet prodaje je kuća I zgrdapovršine 100 m2, I dvorište površine 321 m2. Na parceli je izgrađen stambeni objekat I garaža. Stambeni objekat je ...
4.1.2018 13:44 | Indikator.ba
Predmetna nekretnina je u naravi samostojeci stambeni objekat koncipiran kao troetažna obiteljska kuća. Od tri etaže veći dio prizemlja je kompletno ...
4.1.2018 13:42 | Indikator.ba
KUĆA SOKOLAC
4.1.2018 13:40 | Indikator.ba
STAMBENO POSLOVNA ZGRADA I LIVADA U BUŽIMU Predmet prodaje su nekretnine označene kao : -k.č.3297 BARE , livada I klase površine 3479 m2, k.č. ...
4.1.2018 13:37 | Indikator.ba
Predmet prodaje je stambena zgrada i šest pomoćnih zgrada, te zemljište površine 3442m2. Nekretnine se nalaze u selu Amajlije, na šestom kilometru ...
3.1.2018 12:57 | Indikator.ba
Druga prodaja nekretnina - 16.02.2018. godine u predmetu 96 0 I 070441 13 I mailprint fav manja slovaveća slova 03.01.2018. BOSNA I ...
3.1.2018 12:52 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 09.02.2018. godine u predmetu 96 0 I 100907 16 I 03.01.2018. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BiH OSNOVNI ...
3.1.2018 12:50 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 31.01.2018. godine u predmetu 96 0 Ip 024606 15 Ip 2 03.01.2018. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT ...
28.12.2017 16:07 | Indikator.ba
PRODAJA GARAŽE U DRŽAVNOJ SVOJINI - OGLAS REPUBLIKA SRPSKA SKUPŠTINA OPŠTINE NEVESINjE - Komisija za sprovođenje postupka prodaje ...
22.12.2017 16:13 | Indikator.ba
Sud je u predmetu broj: 87 0 P 016192 16 I donio zaključak kojim se određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem ...
18.12.2017 14:43 | Indikator.ba
Predmet prodaje je poslovni objekat smjesten u centru grada Drvara. Prilaz je omogućen sa asvaltiranog puta. Prikljucen je na gradsku elektricnu i ...
18.12.2017 14:40 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnine u suvlasništvu - Kuća, zgrada i dvorište, Poljice u Zenici 15.12.2017. ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA nekretnina u ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni poziv za dostavu iskaza interesa za realizaciju "Projekta Prukljan" u Gradu Skradinu
Zakup poljoprivrednog zemljišta
Prodaja nekretnina - pomoćnih i poslovnih zgrada
Javna licitacija za prodaju službenih vozilaprikupljanjem pisanih ponuda
PRODAJA IMOVINE NOVA POLIMKA A.D. RUDO
PRODAJA IMOVINE DOO TRUDBENIK-FPA U STEČAJU DOBOJ
USLUGE EKOLOŠKIH MONITORINGA NA BENZINSKIM STANICAMA
PRODAJA IMOVINE "LPG-POINT" DOO BRATUNAC
USLUGE SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I VALIDACIJE APARATA
USLUGE SERVISIRANJA I POPRAVKA PUTNIČKIH VOZILA
IZMJENA DIJELA GLAVNOG PROJEKTA ZA MODERNIZACIJU KONTROLNO MJERNIH UREĐAJA
USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA I REMONTA TERETNIH VOZILA
ISPORUKA ALATA I SITNOG INVENTARA
PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 189-18
NADZEMNI REZERVORI ZA DIZEL GORIVO I TNG
Javni poziv za nabavku servera
Javni poziv za štampanje i distribuciju promotivnog materijala
Javni poziv za dostavljanje prijedloga za RP "Pavlovac-Krndije"
Pomjeranje roka - izrada idejnog rješenja Gradske vijećnice
Hala sa zemljištem, MAČAK COMPANY d.o.o. Kalesija
Članovi upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce
Članovi skupština javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce
Članovi upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce
Popuna radnih mjesta namještenika-Općina Ilidža
Izbor nastavnika- Filozofski fakultet
Viši referent za administrativne poslove, Travnik
Prijem radnika - JU Osnovna škola "Pofalići" Sarajevo
Prijem radnika u JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević"
Prijem radnika na upražnjeno radno mjesto u JU Deseta osnovna škola
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Podlugovi“
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Meša Selimović"
Popuna radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku
Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Bristovi"- Bugojno
Prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu
Prijem državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
Recepcionar/recepcionarka, kuhar/kuharica, konobar
Rukovodilac zemljišno-knjižnog odjeljenja
Stručni saradnik za nabavke, stručni saradnik za trezorske poslove
Sudski stručni savjetnik
"IP/MPLS SDN software - Produženje roka za dostavu odgovora na RFI/RFP
Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma
Communications Officer, Web Content Manager
Poziv za usluge u šumarstvu od 15.01.2018. - ŠG 'Sjemeć'
Prikupljanje ponuda za izbor dodatnog broja finansijskih posrednika za plasman kredita IRBRS
Odlaganje WP i MLRS municije
Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu
Prva prodaja nepokretnosti – Velika Kladuša
Zaključak o prodaji Tvornice biskvita
Prodaja nekretnina (niva...) u Velikoj Obarskoj
Prodaja kuće sa dvorištem, voćnjakom...(k.o. Obarska Velika)
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading