KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
30.12.2016 15:03 | Indikator.ba
Na osnovu člana 44. tačka 17. Statuta Mješovitog holdinga ERS - MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale i člana 10. stav 2. ...
30.12.2016 15:03 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. i člana 10. stav 2. tačka d) Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Zakona o ...
30.12.2016 15:01 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 33. stav 4. i člana 34. stav 1. ...
30.12.2016 15:01 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 33. stav 4. i člana 34. stav 1. ...
21.12.2016 13:32 | Indikator.ba
Banjalučka berza poziva sve zainteresovane da se pridruže u akciji opremanja osnovnih i srednjih škola u RS računarskom opremom koja se više ne ...
28.11.2016 13:28 | Indikator.ba
Prevent Group kroz svoje fondove afirmiše mlade i talentovane ambasadore Bosne i Hercegovine. Korporativna politka Prevent grupacije obuhvata ...
15.11.2016 17:53 | Indikator.ba
Poziv i pravila programa društvene odgovornosti „Za Zajednicu“ u organizaciji UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, 78 000 Banja Luka ...
27.10.2016 12:58 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), člana 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...
12.10.2016 13:32 | Indikator.ba
Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine ...
7.10.2016 12:53 | Indikator.ba
Na osnovu člana 37. Statuta Mješovitog holdinga ERS - MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka i odluka Nadzornog odbora Preduzeća, ...
23.9.2016 15:57 | Indikator.ba
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78//11), člana 281. Zakona o privrednim ...
4.8.2016 07:16 | Indikator.ba
Dobitnici sponzorstva/donacija 2016, Raiffeisen banka
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni poziv za dostavu iskaza interesa za realizaciju "Projekta Prukljan" u Gradu Skradinu
Zakup poljoprivrednog zemljišta
Prodaja nekretnina - pomoćnih i poslovnih zgrada
Javna licitacija za prodaju službenih vozilaprikupljanjem pisanih ponuda
PRODAJA IMOVINE NOVA POLIMKA A.D. RUDO
PRODAJA IMOVINE DOO TRUDBENIK-FPA U STEČAJU DOBOJ
USLUGE EKOLOŠKIH MONITORINGA NA BENZINSKIM STANICAMA
PRODAJA IMOVINE "LPG-POINT" DOO BRATUNAC
USLUGE SERVISIRANJA, KALIBRACIJE I VALIDACIJE APARATA
USLUGE SERVISIRANJA I POPRAVKA PUTNIČKIH VOZILA
IZMJENA DIJELA GLAVNOG PROJEKTA ZA MODERNIZACIJU KONTROLNO MJERNIH UREĐAJA
USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA I REMONTA TERETNIH VOZILA
ISPORUKA ALATA I SITNOG INVENTARA
PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ 189-18
NADZEMNI REZERVORI ZA DIZEL GORIVO I TNG
Javni poziv za nabavku servera
Javni poziv za štampanje i distribuciju promotivnog materijala
Javni poziv za dostavljanje prijedloga za RP "Pavlovac-Krndije"
Pomjeranje roka - izrada idejnog rješenja Gradske vijećnice
Hala sa zemljištem, MAČAK COMPANY d.o.o. Kalesija
Članovi upravnih odbora javnih ustanova kojima je osnivač općina Jajce
Članovi skupština javnih preduzeća kojima je osnivač općina Jajce
Članovi upravnih odbora JZU kojima je osnivač općina Jajce
Popuna radnih mjesta namještenika-Općina Ilidža
Izbor nastavnika- Filozofski fakultet
Viši referent za administrativne poslove, Travnik
Prijem radnika - JU Osnovna škola "Pofalići" Sarajevo
Prijem radnika u JU Osnovna škola "Džemaludin Čaušević"
Prijem radnika na upražnjeno radno mjesto u JU Deseta osnovna škola
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Podlugovi“
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola "Meša Selimović"
Popuna radnih mjesta u Općinskom sudu u Travniku
Direktor Javne ustanove Osnovna škola "Bristovi"- Bugojno
Prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu
Prijem državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
Recepcionar/recepcionarka, kuhar/kuharica, konobar
Rukovodilac zemljišno-knjižnog odjeljenja
Stručni saradnik za nabavke, stručni saradnik za trezorske poslove
Sudski stručni savjetnik
"IP/MPLS SDN software - Produženje roka za dostavu odgovora na RFI/RFP
Nabavka i instalacija agregatskih postrojenja za RR čvorišta BH Telecoma
Communications Officer, Web Content Manager
Poziv za usluge u šumarstvu od 15.01.2018. - ŠG 'Sjemeć'
Prikupljanje ponuda za izbor dodatnog broja finansijskih posrednika za plasman kredita IRBRS
Odlaganje WP i MLRS municije
Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu
Prva prodaja nepokretnosti – Velika Kladuša
Zaključak o prodaji Tvornice biskvita
Prodaja nekretnina (niva...) u Velikoj Obarskoj
Prodaja kuće sa dvorištem, voćnjakom...(k.o. Obarska Velika)
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading