KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
7.12.2017 15:03 | Indikator.ba
Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i ...
20.9.2017 06:52 | Indikator.ba
Natječaj za dodjelu donacija, BH Telecom Objavljeno dana 20.09.2017. godine Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom ...
5.7.2017 14:11 | Indikator.ba
Uprava za prognanike i izbjeglice Hercegovačko – neretvanske županije objavila je Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje ...
3.7.2017 17:05 | Indikator.ba
J A V N I O G L A S / N A T J E Č A J ZA DODJELU DONACIJA U 2017. GODINI
29.6.2017 11:17 | Indikator.ba
Javni poziv za dodjelu donacija u 2017. godini
19.4.2017 16:43 | Indikator.ba
Holdina d.o.o. Sarajevo, kao jedna od najvećih naftnih kompanija u zemlji, prepoznaje važnost ulaganja u zajednicu u kojoj posluje te je veoma ...
4.4.2017 15:53 | Indikator.ba
Poziv za finansiranje aktivnosti: donacije, sponzorstva, kultura dijaloga, različitost i moć kulturne razmjene UniCredit Bank ne ...
14.3.2017 15:13 | Indikator.ba
Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2017. godini 13.03.2017 Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu ...
2.3.2017 16:33 | Indikator.ba
Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), člana 45. Statuta ZP “Hidroelektrane na ...
28.2.2017 16:41 | Indikator.ba
Atlantbh: Call for Sponsorship 28 FEB Februar 28, 2017 Rok prijave 31.03.2017 Atlantbh is committed to supporting the community that has helped ...
9.1.2017 16:30 | Indikator.ba
DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO SKUPŠTINA DRUŠTVA Broj: 00.1 ...
30.12.2016 15:03 | Indikator.ba
Na osnovu člana 44. tačka 17. Statuta Mješovitog holdinga ERS - MP a.d. Trebinje - ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale i člana 10. stav 2. ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Vanjske usluge zanatsko građevinskih i drugih radova, pozivni postupak
Nabavka instalacionog materijala za BB korisnike (konektori, UTP kablovi, patch kablovi ...)
Članovi Odbora za žalbe Opštine Trnovo
Dodjela specijalizacije psihijatrija, JZU Dom zdravlja Foča
Direktor Javne ustanove Turistička organizacija opštine Rogatica
Članovi Odbora za žalbe Opštine Rogatica
Prodaja trosobnog stana u Istočnoj Ilidži
Prodaja kuće i dvorišta u Lepenici
Popuna radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Opštini Glamoč
Prijem radnika na neodređeno vrijeme, "Elektrodistribucija" Tuzla
Ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH
Pprijem radnika na neodređeno vrijeme, "Elektrodistribucija" Sarajevo
Noćni dežurni odgajatelj, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
Prijem državnih službenika u MUP-u Županije Zapadnohercegovačke
Članovi Odbora za reviziju JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići
Prijem namještenika na neodređeno vrijeme u MUP-u Kantona Sarajevo - Upravi policije
Ravnatelj Doma zdravlja "Rama"
Popuna radnih mjesta u "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
Direktor JZU Dom zdravlja Banovići
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP
MEDICINSKA SESTRA–Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla
III dopuna plana javnih nabavki za 2018., KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Plan nabavke roba, radova i usluga za 2018.godinu sa izmjenama i dopunama, Vodovod Bihać
Odluka o poništenju postupka - Lot 5. Građevinski materijal
Obavještenje za licitaciju drvenih sortimenata, 18.06.2018.
Prodaja šumskog traktora i Lade Nive
Odluka o poništenju - nadzor nad izvođenjem radova u pošti 75400 Zvornik
Nabavka usluga cateringa za manifestacije, obilježavanja značajnih datuma
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku repromaterija
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ležajeva
IPTV centralni Headend – Encoding proširenje
Dodjela bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom
PRODAJA TOYOTA VOZILA - UNDP
VW touareg 4.2 V8 (Blue), 2005.
Prva prodaja nekretnine u suvlasništvu - stan u Zenici
Javni poziv - Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2018. godinu
ODLUKA O POKRETANJU NABAVKE I ISPORUKE RADNE OBUĆE ZA VATROGASCE
Odluka o provođenju postupka za nabavku DVD medija sa ketridžom, direktni sporazum
Odluka o obustavi postupka nabavke ustupanja usluga DDD
Odluka o poništenju nabavke laboratorijskog digestora i mobilne fleksibilne ruke
IZVOD IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI 14.06.2018., RGURS
Usluge hotelskog smještaja za službena putovanja u Banjaluci
Direktor Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu
Direktor JU muzej "Bitka na Neretvi" Jablanica
Specijalizacija iz oblasti ginekologije i opstetricije, JU Dom zdravlja Donji Vakuf
Marketing Manager TV1
Višeg referent-upisničar i viši referent daktilograf, Tužilaštvo TK
Odgajatelj - 4 djelatnika, JU "Dječiji vrtić" Mostar
Prijem volontera u Instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH
Prijem volontera u Instituciju Ombudsmena za ljudska prava BiH
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading