KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
16.10.2018 15:09 | Indikator.ba
Izbor vanjskog revizora
16.10.2018 14:51 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu tehničke podrške u realizaciji nagradne igre
16.10.2018 14:49 | Indikator.ba
Javni poziv za nabavku potrošnog materijala za potrebe Službe održavanja RNB u 2019.godini - 627T-18
16.10.2018 14:47 | Indikator.ba
Obavijest o produženju roka za dostavu kovertiranih ponuda Javni poziv za isporuku procjenjenih godišnjih količina reagenata za potrebe biološke ...
16.10.2018 14:44 | Indikator.ba
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke: 94527/18 Predmet nabavke: Nabavka roba i radova – Sanacija krova ...
16.10.2018 14:43 | Indikator.ba
Javni poziv za nabavku spirometalnih i ringa brtvi i tesnit ploča u 2019.godini - 615T-18
16.10.2018 14:41 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničkih gasova za potrebe "Rafinerija ulja Modriča" a.d.
16.10.2018 14:37 | Indikator.ba
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mini dampera
16.10.2018 14:35 | Indikator.ba
Broj nabavke: 83828/18-EA - svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju - Obavijest o postupku nabavke usluga toplog i hladnog cinčanja ...
16.10.2018 12:33 | Indikator.ba
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP
16.10.2018 11:49 | Indikator.ba
Javni poziv za usluge organizacije dvodnevne radionice u okviru Eurydice mreže
16.10.2018 11:47 | Indikator.ba
ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke goriva za potrebe MCP
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Nabavka Miscrosoft Office licenci
Odluka o pokretanju - advokatske usluge
Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom, pripravnik sa završenim veterinarskim..
Pripravnici, MVTEO
Doktor medicine - J.U. Dom zdravlja Konjic
Dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta za GS-Tvornica mašina Travnik
Prodaja - polovni, ispravni gasni atmosferski kotao za prirodni gas
Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora restorana i otvorenog prostora ispred objekta
Prodaja službenih vozila putem postupka licitacije
Prodaja pokretnina - Doo ABONOS - u stečaju Bužim
Prodaja imovine - HELIOS d.d. Banovići - u stečaju
OGLAS ZA DODJELU STIPENDIJA, EP BIH
IZMJENA TD - NABAVKA MOTORNOG GORIVA
Isporuka cijevi i cjevovodnog materijala
Javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku i ugradnju stakla na objektima
II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2018. godini
Program malih grantova Igmanske inicijative
Nabava red hat licence
Nabava solarwinds licence
Nabavka potrošnog elektromaterijala za potrebe energetike
Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristupnog puta BS Sjenica
Nabavka izvođenja građevinskih radova na izgradnji pristupnog puta BS Sjenica
Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u oktobru 2018.
Prva prodaja nekretnina - jednosoban stan Brčko
Alati za brizganje plastike
Viši referent za kontakte sa bankama, KS
Viši referent tehnički sekretar, Pedagoški zavod Zenica
Prodaja imovine "KONJUH" dd Živinice - u stečaju
Prodaja drvnih sortimenata
Prodaja pokretne imovine javnim nadmetanjem- DES d.o.o. u stečaju
Oglas za pozicije u UO Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH
Prijem ljekara na specijalizaciju, JU Opća bolnica "Mustafa Beganović" Gračanica
Izbor vanjskog revizora
Direktor JU "Dom za stara lica Zenica" Zenica
Prijem državnih službenika u Ministarstvu pravde
Viši referent za održavanje čistoće i kurirske poslove
Referent-konobar, SBK
Stručni saradnik VSS, Direkcija Travnik
Usluga tehničke podrške u realizaciji nagradne igre
Nabavka potrošnog materijala
Produženje roka - isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata
Sanacija krova objekta Dolac Malta
Javni poziv za nabavku spirometalnih i ringa brtvi i tesnit ploča
Nabavka tehničkih gasova
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku mini dampera
Obavijest ponuđačima - nabavka usluga toplog i hladnog cinčanja
Prva prodaja nepokretnosti – livada/oranica, Bara-Bijelić
Stambena zgrada, poslovna zgrada u vanprivredi, Brčko 3
Prva prodaja nekretnina - stambena zgrada, Brčko 4
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading