Politika i društvo
Općina Ilidža Kuvajćanima prodala zemljište na Vrelu Bosne
20.8.2016 05:48 | Indikator.ba
Općinsko vijeće Ilidža na 41. redovnoj sjednici održanoj 3. augusta donijelo je Odluku o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Naime, kako je navedeno u odluci koja je danas stupila na snagu objavom u Službenom listu, odobrava se prodaja neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu "Kuwait investment company d.o.o." Sarajevo iz Ilidže radi izgradnje stambenog objekta. Cijena po metru kvadratnom iznosi 75 KM.

"Zemljište je označeno kao k.č. broj 2387/40 A, u površini od 580 m, upisana u z.k. ul. broj 544 K.O. Donji Butmir (z.k. stanja), odnosno k.č. broj 583/2, u površini od 67 m, 579/2 u površini od 90 m, 584/2 u površini od 128 m i 578 u površini od 295 m sve K.O. Vrelo Bosne (katastarskog stanja), zemljište u državnoj svojini sa kojim, na temelju člana 7. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03 i 16/04), upravlja i raspolaže Općina", navodi se u odluci.

Kako je navedeno u Odluci, sa kupcem nekretnine zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor, a kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu, tek nakon što prodavcu - Općini Ilidža u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu.
Facebook Twitter Print