Menadžment
Dinko Musulin direktor Agencije za nadzor osiguranja FBiH u naredne četiri godine
10.2.2017 14:15 | Indikator.ba
Dinko Musulin, dugogodišnji direktor Euroherc osiguranja u BiH, izabran je danas, odlukom Vlade Federacije BiH, za direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH na period od četiri godine.

Dinko Musulin, prehodno je bio v.d. direktora Agencije za nadzor osiguranja do okončanja konkursne procedure, a naslijedio je na čelu federalnog regulatora tržišta osiguranja Adnana Delića koji je podnio ostavku, a na toj funkciji je proveo oko dvije godine.

Vlada FBiH je Nadzornom odboru BNT - Tvornica mašina i hidraulike dd. Novi Travnik Vlada dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluka o imenovanju Adisa Ikanovića za direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine.
Saglasnost je data i za imenovanje Elnura Salihovića za člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, a na period od četiri godine.
Vlada je donijela odluke o raspisivanju Javnog konkursa utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ime državnog kapitala.

Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez data je saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Miroslava Puljića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Vlada FBiH dala je i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, odnosno okončanja konkursne procedure, kao i za imenovanje na ove dužnosti, na period od četiri godine, Ismeta Zejnirovića, Maide Hadžiarapović, Amile Pilav Velić, Ševkije Okerića i Vlade Džoića.
Facebook Twitter Print