Tržište kapitala
Ponuda za preuzimanje društva Usora d.d. Jelah
16.2.2017 08:10 | Indikator.ba
Društvo Točak d.o.o. Jelah, Muhamed i Sanja Pilav, koji zajednički djeluju, objavit će ponudu za preuzimanje društva Usora Jelah d.d. Jelah, navodi se u obavještenju objavljenom u dnevnoj štampi.

Točak i Muhamed i Sanja Pilav posjeduju zajedno 95,1 posto dionica u društvu Usora d.d. Jelah i pokušat će kroz tender ponudu otkupiti dionice manjinskih dioničara, kojih ima oko 35.

Društvo Usora Jelah je 2015. godine ostvarilo gubitak od 282.093 KM.
Prema revizorskom izvještaju za 2015. godinu, društvo se suočilo sa poteškoćama u realizaciji kapitalnih ulaganja u projekat Poslovne zone Glinište započetog u ranijim godinama. Investicije u ovaj projekt iznosile su na dan 31.12.2015. godine 131.099 KM.

Na polugodištu prošle godine društvo je iskazivalo prihode po osnovu finansijskih aktivnosti, ali ne i poslovne prihode.
Broj zaposlenih sa 21 na kraju prvog polugodišta 2015. godine pao je na 2 polovinom 2016. godine.
Facebook Twitter Print