Menadžment
Novi izvršni direktori u Razvojnoj banci FBiH i Željeznicama FBiH
16.2.2017 15:03 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je dala Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci: Dalibora Milinkovića (za projekte i razvoj), Mersihe Slipičević (za upravljanje rizicima) i Senije Bubić (za podršku poslovanju).

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog isteka mandata i istovremeno dala saglasnost da na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu imenovani za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfo Robović, za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić, za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Muris Gazdić i za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera Rifat Čabrić.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar) i Jakuba Mušinbegovića (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Vlade FBiH.
Facebook Twitter Print