Ekonomija
BiH blizu članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji
20.4.2017 13:35 | Indikator.ba
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je danas na sjednici Zastupničkog dom Parlamentarne skupštine BiH, odgovarajući na zastupničko pitanje Mensure Beganović (Demokratska fronta), kazao da su pregovori za članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u završnoj fazi te da je najveći napredak napravljen 2013. godine.

Ministar Šarović je naveo da je do sada održano 12 rundi pregovora ukupno i „BiH je svrstana u zemlju prioritet za članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju“.

- No, moram da istaknem da se još sredinom 2015. godine u pregovore o pristupu tržištu uključila i Ruska Federacija sa vrlo obimnim zahtjevima u pogledu traženih carinskih koncesija i pristupa tržištu usluga, što je dodatno otežalo završetak pregovora, obzirom da u bilateralnim pregovorima nismo te pregovore završili sa Ukrajinom, Brazilom i SAD-om - napomenuo je ministar Šarović.

Po njegovim riječima, Ruska Federacija i Ukrajina su u okviru bilateralnih pregovora ostale pri vrlo širokim zahtjevima koji dakelo prevazilaze interese i mogućnosti njihovih ekonomija.

- A s druge strane, od BiH se traži puno otvaranje tržišta, znači u potpunosti, što u praksi znači puno otvaranje tržišta za sve članice Svjetske trgovinske organizacije - kazao je Šarović.

Najavio je da je za decembar 2017. godine zakazana sljedeća ministarska konferencija u Argentini, koja se održava svake dvije godine, a praksa je da se u vrijeme njenog održavanja primaju nove članice u ovu organizaciju.

- U ovom trenutku BiH u Sekretarijatu WTO-a figurira kao jedna od najozbiljnijih članica za pristupanje ovoj organizaciji - kazao je ministar Šarović, izvijestila je Fena.
Facebook Twitter Print