Kompanije i tržišta
Raiffeisen banka ostvarila dobre poslovne rezultate
10.8.2017 15:22 | Indikator.ba
Raiffeisen banka u Bosni i Hercegovini, koja je mrežna banka Raiffeisen Bank International (RBI), ostvarila je veoma dobre poslovne rezultate. Njena dobit na polugodištu je uvećana u odnosu na isti period protekle godine i iznosi 52 miliona KM. Kapital u iznosu od 528 miliona KM iznova potvrđuje stabilnost poslovanja banke pri čemu je ukupna aktiva za prvih šest mjeseci 4,061 milijardu KM.

Također, Raiffeisen Bank International ostvarila je dobar rezultat u prvom polugodištu 2017. godine, uz konsolidovanu dobit od 587 miliona eura.

“Veoma smo zadovoljni polugodišnjim rezultatom. Naš program transformacije je urodio plodom. Ne vraćamo se unazad, već vrijedno radimo na prilagođavanju RBI-a digitalnom dobu,“ rekao je Johann Strobl, generalni direktor RBI.

U prvih šest mjeseci 2017. godine, neto prihod od kamata povećan je za 1 procenat ili 21 milion eura na 1.588 miliona eura u poređenju s istim periodom 2016. godine. Ovo je uglavnom rezultat povećanja od 52 miliona eura koje se odnosi na povećanje neto prihoda od kamata u Rusiji vezanog za valutu, dok su na ostalim tržištima zabilježena manja smanjenja zbog kontinuirano niskih kamatnih stopa.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, opći aministrativni troškovi porasli su za 32 miliona eura na 1.573 miliona eura, uglavnom zbog valutnih efekata. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 1,8 procentnih poena na 60,6 procenata, uglavnom zahvaljujući rastu operativnog prihoda.
“U svim segmentima dobro poslujemo. Posebno sam zadovoljan stabilnim doprinosom dobiti iz Mađarske i Ukrajine. Već bilježimo prve uspjehe kao rezultat programa optimizacije u Poljskoj,” rekao je Strobl.

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) 17,4 procenta

Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) zaključno sa 30. junom 2017. godine je 12,9 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,5 procenata.
Ako izuzmemo prelazna rezervisanja, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) iznosio je 12,8 procenata, dok je koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) bio 17,4 procenata.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena za 81 procenat

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 81 procenat u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 327 miliona eura na 76 miliona eura.
U odnosu na kraj prethodne godine, koeficijent problematičnih kredita poboljšan je za 1,3 procentna poena na 7,3 procenta. Problematični krediti u poređenju sa rezervisanjima za kreditne gubitke iznose 4.184 miliona eura, što rezultira koeficijentom pokrivenosti problematičnih kredita od 70,5 procenata, u poređenju sa 75,2 procenta na kraju 2016. godine.
“Održivi snažan ekonomski razvoj u SIE doprinio je značajno boljem razvoju troškova rizika od očekivanog. Štaviše, naša strategija selektivne prodaje problematičnih kredita se isplatila,” izjavio je Strobl.

Poređenje rezultata sa prethodnim kvartalom

U odnosu na prethodni kvartal, neto prihod od kamata je u drugom kvartalu 2017. godine opao za 1 procenat ili 4 miliona eura na 792 miliona eura.
U drugom kvartalu 2017. godine opći administrativni troškovi su iznosili 758 miliona eura, što je pad za 7 procenata ili 56 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal.
U prvom kvartalu 2017. godine neto rezervisanja po kreditnim gubicima iznosila su 80 miliona eura. U drugom kvartalu, međutim, zabilježeno je neto otpuštanje rezervisanja u iznosu od 4 miliona eura.
U drugom kvartalu 2017. godine konsolidovana dobit je iznosila 367 miliona eura, što predstavlja povećanje za 147 miliona eura u odnosu na prvi kvartal 2017.

Prognoza

Na srednjoročnoj osnovi RBI želi postići koeficijent CET1 (potpuno ispunjen) od oko 13 procenata.
Nakon stabilizacije iznosa kredita, RBI želi ostvariti nastavak rasta uz prosječno godišnje procentualno povećanje od niske jednocifrene vrijednosti.
RBI očekuje da će neto rezervisanja po kreditnim gubicima za 2017. godinu biti znatno ispod nivoa 2016. godine (758 miliona eura), zahvaljujući visokom nivou povrata potraživanja i prihoda od prodaje problematičnih kredita.
Nakon postizanja prethodnog cilja za oko 8 procenata više od očekivanog, banka očekuje dalje smanjenje koeficijenta problematičnih kredita na srednjoročnoj osnovi.
Nadalje, RBI nastoji postići koeficijent trošak/prihod između 50 i 55 procenata na srednjoročnoj osnovi, što se nije promijenilo u odnosu na prethodni cilj.
Srednjoročni cilj banke u pogledu povrata na kapital prije oporezivanja ostao je nepromijenjen i iznosi oko 14 procenata, sa konsolidovanim povratom na kapital od oko 11 procenata.
Facebook Twitter Print