Menadžment
Aktuelizovan izbor: Hoće li konačno biti imenovana nova KVP FBiH?
16.8.2017 15:54 | Indikator.ba
Već neko vrijeme zaboravljeno imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire FBiH ponovo je došlo na dnevni red, izvještava Indikator.ba.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara raspisao je konkurs za izbor i imenovanje pet članova Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog odlaska jednog člana u penziju i prelaska jednog člana na drugo zaposlenje, Komisija za vrijednosne papire već godinama djeluje sa tri člana, ali iako je nepotpuna ima zakonski kvorum za odlučivanje koji čine predsjednik i dva člana.

Uprkos pokušajima prethodne vlasti i tadašnjeg predsjednika Federacije Živka Budimira i dopredsjednika FBiH Mirsada Kebe, novi članovi Komisije nisu imenovani, iako su trebali da dobiju nasljednike. Problem je u naslijeđe dobila i aktuelna vlast koja ga nikad nije riješila.

U novembru 2013. godine na prijedlog Vlade Federacije BiH, Parlament Federacije BiH usvojio je Autentično tumačenje člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, čime je omogućen kontinuitet odlučivanja Komisije do konačnog imenovanja novih članova.

Da li objava novog javnog poziva znači da među političkim strankama postoji dogovor o imenovanju nove Komisije za vrijednosne papire FBiH pokazat će vrijeme.

Mandat članovima Komisije traje pet godina, a prema uslovima objavljenog konkursa ista osoba može biti više puta imenovana u sastav Komisije.

Prema zakonu imenovanje članova Komisije vrši predsjednik Federacije uz saglasnost dopredsjednika Federacije BiH, a njihovu odluku potvrđuje Parlament Federacije BiH.
Facebook Twitter Print