Ekonomija
Vanredno PDF izdanje Indikator.ba Plus: Poslovanje bankarskog sektora
7.9.2017 07:16 | Indikator.ba
Poštovani,

Pred Vama je prvo vanredno izdanje portala Indikator.ba u PDF formatu posvećeno poslovanju bankarskog sektora za šest mjeseci 2017. godine

- Publikacija na 10 strana
- Koji su ključni trendovi u poslovanju bankarskog sektora
- Dobit/gubitak sektora i banaka pojedinačno, nekvalitetni krediti, prihodi, RoE, RoA…
- dvije tabele i dva grafikona
- Kratki pregled poslovanja svake od 23 banke pojedinačno

Ključni nalazi:

- Rekordna profitabilnost
- Skroman rast prihoda od kamata, osjetan rast prihoda od naknada i provizija
- Povećanje kapitaliziranosti
- Povećanje rezervacija kod jednog broja banaka
- Pad nekvalitetnih kredita
- Dobri pokazatelji finansijskog zdravlja
- Porast kratkoročnih obaveza

Vanredna publikacija koja se odnosi na poslovanje bankarskog sektora nudi se po cijeni od 11 KM (PDV se ne plaća).
Zainteresovani koji se žele pretplati ili kupiti pojedinačnu publikaciju trebaju uplatiti 11 KM na račun firme Indikator d.o.o. kod UniCredit bank d.d. 3386902233478368. Potom se trebaju registrirati na stranici (klikom na ikonu prijava/registracija na početnoj stranici), te poslati obavijest da se žele pretplatiti na naš mail: redakcija@indikator.ba. Nakon što aktiviramo članstvo, moći će preuzeti publikaciju u Sekciji Ostalo u meniju Konkursi, oglasi.

Kupcima će publikacija za skidanje na vlastiti računar stojati na raspolaganju 24 sata.

Oni kojima je zamorno da se registruju na stranici, publikacija će biti proslijeđena putem maila.

Za dodatne informacije: Tel: 061 206 022, redakcija@indikator.ba

Upozorenje!

Sadržaji publikacije Indikator.ba Plus objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni. Ova publikacija namijenjena je korisnicima za internu upotrebu. Zabranjeno je distribuiranje, kopiranje i umnožavanje materijala sa ove publikacije.
Eventualno ustanovljenje neovlaštene distribucije sadržaja podlijegat će pravnom postupku pred nadležnim sudom u Sarajevu!
Facebook Twitter Print