Komentari i analize
Hodžić: Bh. građevinari ponovo osvajaju Evropu
12.9.2017 14:33 | Indikator.ba
Građevinska aktivnost bh. kompanija ojačana je u Evropi, a posebno primjetan skok zabilježen je u Mađarskoj, Sloveniji i Švedskoj, kaže sekretar za građevinarstvo u Privrednoj komori FBiH, dr.sc.oec. Dženana Hodžić.

- Analizirajući poslovanje bh. građevinskog sektora, možemo reći da „vanjsko“ tržište zauzima posebno mjesto i značaj, kako premo obimu i učešću u ukupnoj realizaciji radova, tako i po svim ostalim aspektima razvoja ove privredne grane. S obzirom da govorimo o, tradicionalno, izvozno orjentiranom sektoru, važno je istaći i činjenicu da danas imamo nove,“ izrasle“, predstavnike građevinskog sektora, koji mogu potvrditi davno stečen imidž, prijeratnog građevinarstva, na svjetskom tržištu. Ovu činjenicu potvrđuju i značajni ugovori o izvođenju radova, potpisani od strane naših građevinskih firmi, najviše na tržištu Evrope, navodi Hodžić.

U ovoj godini, u prvom polugodištu, imali smo realizaciju radova umanjenu za oko 2%, ako poredimo sa prvim polugodištem prošle godine.
U drugom kvartalu ove godine došlo je do povećanja aktivnosti domaćih građevinara na ino tržištu za oko 2%, takođe.
Razlozi su što pripreme za realizaciju određenih ugovora nisu bile finalizirane u prvom polugodištu, te je, stoga, povećana aktivnost evidentirana u drugom polugodištu.
Najveći dio realizovanih radova odnosi se na niskogradnju i to 59%, dok preostali dio građevinske aktivnosti vani bio je na objektima visokogradnje.
Ukoliko ovo poredimo sa pokazateljima iz prethodnih godina, primjetno je da dolazi do postepenog i kontinuiranog rasta visokogradnje. Visokogradnja je prisutna jedino u zemljama Evrope, iako se blagi rast ove aktivnosti očekuje od naredne godine i u zemljama Istoka.
Posebno optimistični su pokazatelji o novim, potpisanim ugovorima bh građevinara na inotržištu. Naime, u drugom kvartalu 2017 godine vrijednost novih narudžbi je veća za 49,2% u odnosu na isti period prethodne godine, što bi se trebalo pozitivno odraziti na rast realizacije radova u inostranstvu u narednoj godini.
- Ako posmatramo i pokazatelje građevinske aktivnosti u Evropi, u drugom polugodištu prošle godine i prvom polugodištu ove godine, možemo reći da je ojačana građevinska aktivnost, na godišnjoj razini.
Posebno primjetan je skok zabilježen je u Mađarskoj, Sloveniji i Švedskoj.
Ovo su za nas, takođe, ohrabrujući pokazatelji nama značajnog evropskog tržišta, zaključuje Hodžić.
Facebook Twitter Print