Politika i društvo
Kraj trgovini: IDEEA zabranila pristup ličnim podacima građana
13.9.2017 06:17 | Indikator.ba
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), postupajući po rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, obustavila je stalni pristup informacijama sadržanim u elektronskim evidencijama IDDEEA-e svim pravnim osobama s kojima IDDEEA ima zaključen sporazum.

Time je bez odlaganja izvršena naložena upravna mjera nadležnog inspekcijskog organa, o čemu će IDDEEA obavjestiti i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH. IDDEEA podsjeća da je podzakonski akt kojim je pravnim osobama (bankama, mikrokreditnim organizacijama i drugim) omogućen stalni pristup podacima sadržanim u evidencijama IDDEEA-e u prethodnom periodu donio tadašnji direktor IDDEEA-e, a na osnovu saglasnosti Vijeća ministara BiH u 2009. godine.

Trenutni menadžment IDDEEA-e će po ovom pitanju preduzeti sve neophodne formalno pravne aktivnosti, te osigurati da se elektronski servisi IDDEEA-e koriste isključivo uz poštovanje Zakona o IDDEEA-i i Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, uključujući i izdavanje podataka iz elektronskih evidencija IDDEEA-e svim pravnim osobama, saopćeno je iz te institucije.

Inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH (AZLP) su prilikom kontrole provedene u IDDEEA-i ustanovili da je 35 poslovnih subjekata u našoj zemlji imalo stalni pristup bazi sa ličnim podacima građana.
Na popisu je najviše banaka, ukupno 17, a potom po brojnosti slijede mikrokreditne organizacije i fondacije – šest. Tu su još po tri vodovoda i agencije za naplatu dugovanja, dvije lizing kuće, te po jedan internet provider, telekomunikacijska tvrtka, osiguravajuća kuća i registar vrijednosnih papira.
Facebook Twitter Print