Menadžment
Svetlana Cenić član Nadzornog odbora BH Telecoma
28.9.2017 11:28 | Indikator.ba
Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za razrješenje Fuada Ćibukčića dužnosti člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, radi podnošenja ostavke zbog obavljanja druge funkcije.
Istovremeno je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za vršioca ove dužnosti u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, saopćeno je iz Vlade FBiH nakon sjednice održane danas.

Vlada je Nadzornom odboru „Binasa“ d.d. Bugojno dala prethodnu saglasnost za razrješenje Adema Huskića dužnosti generalnog direktora ovog privrednog društva, prije isteka mandata na koji je imenovan.
Za vršioca ove dužnosti je, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, danas je imenovan Sabahudin Ganić.

Vlada FBiH je u Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovala Editu Kalajdžić (predsjednica), Miru Bradaru, Vedada Nezirića, Berinu Ramčić i Josipa Jankovića (članovi).

Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH danas je imenovan Edis Voljevica.
Facebook Twitter Print