Ekonomija
Inspektori kaznili pekaru sa 4.000 KM zbog nevjerovatnog razloga
10.10.2017 06:16 | Indikator.ba
Koliko su propisi destumilativni za privredu i preduzetnike pokazuje da je inspektor kaznio pekaru u Kotor Varoši sa 4.000 KM jer nisu imali Knjigu žalbi.
Riječ je pekari u vlasništvu preduzeća “Krajina klas” Banjaluka, izvijestio je blic.rs. Vlasnik “Krajina klasa” Saša Trivić, koji je ogorčen, kaže da je opštinski inspektor došao sa namjerom da “nešto nađe”.

- Imali smo Knjigu utisaka, a ne Knjigu žalbi i zbog toga smo oglobljeni sa 4.000 maraka – objašnjava Trivić.
Dodaje da je ova pekara prethodno tražila od opštine ovjeru Knjige žalbe, a da je opština u međuvremenu poslala inspekciju.
– Osim toga, u svom pozamašnom radnom vijeku nisam čuo da su inspektori čitali nečiju knjigu žalbi i da su preduzeli nešto na osnovu toga – ističe Trivić i dodaje da je kaznu platio.
U Inspektoratu Republike Srpske kažu da su Zakonom o zaštiti potrošača svi privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine, ugostiteljstva, pružanja usluga, dužni da vode Knjigu reklamacija (žalbi).

Zakonom o ugostiteljstvu ranije je bilo propisano da je ugostitelj obavezan da vodi knjigu utisaka, ali je novim Zakonom o ugostiteljstvu iz maja ta obaveza brisana i ugostitelju su dužni da imaju samo Knjigu reklamacija.
- Konkretnu kontrolu u Kotor Varošu obavio je opštinski tržišni inspektor. U skladu sa navedenim zakonima, subjekat je morao da ima Knjigu reklamacija, dok je Knjiga utisaka ukinuta novim Zakonom o ugostiteljstvu. Kontrolisani subjekt nije imao obaveznu Knjigu reklamacija, već je predočio Knjigu utisaka koja više nije relevantna – navode u Inspektoratu RS.

Neposjedovanje Knjige reklamacija definisano kao prekršaj za koji je propisana ka zna od 3.000 KM do 15.000 KM za trgovca kao pravno lice i od 1.000 KM do 5.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Ekonomista Predrag Dudković kaže da se inspekcije, uključujući i Poresku upravu i UIO BiH, nerijetko bave suštinom problema.
– Treba povećati kazne za namjeru utaje poreza i doprinosa, a svesti na upozorenje i minimalnu kaznu na propuste koji nikako ne štete budžetu - ističe Duduković.
On smatra da na ovakav način kazna može da dovede u pitanje isplate plata i doprinosa radnicima.
– Problem je i što zakon ima raspon kazne, pa inspektor ima ekskluzivitet da odredi visinu kaznu - navodi on.
Facebook Twitter Print