Tržište kapitala
Prvi dobrovoljni penzijski fond u RS dobio dozvolu, uskoro prve uplate
11.10.2017 09:06 | Indikator.ba
Svi uslovi za početak rada Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srpskoj su ispunjeni, a uskoro se očekuje i potpisivanje prvih ugovora sa korisnicima.

Ovaj fond je prvi dobrovoljni penzijski fond u BiH, a njegova suština je da obezbjeđuje jedan vid štednje i sigurnije penzionerske dane.

- Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom dobilo je od Agencije za osiguranje RS dozvolu za organizovanje i upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom. Time su ispunjeni svi formalni preduslovi za početak rada fonda, a u idućim periodu očekujemo prve ugovore o članstvu i uplate. Time će praktično Evropski dobrovoljni penzijski fond početi da radi - kazala je izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak.

Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom objavilo je juče skraćeni prospekt fonda u kojem su predstavljene osnovne informacije koje se tiču načina rada i investicione politike. U prospektu je navedeno da je uplata doprinosa u Evropski dobrovoljni penzijski fond dobrovoljna i da je najmanji iznos koji članovi mogu uplatiti 10 KM mjesečno. Kako bi i poslodavci bili stimulisani da kroz uplatu novca podrže svoje zaposlene za njih su pripremljene olakšice i oslobođeni su nameta na uplate u iznosu do 100 KM mjesečno. Zahvaljujući tome poslodavac u dogovoru sa radnikom može da mu umanji platu za iznos koji uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond. Na računu radnika, osim uplaćenog iznosa, završavaju i pripadajući doprinosi, koje bi poslodavac svakako morao da uplati prilikom isplate plate, čime radnika stimuliše bez dodatnih troškova.

U prospektu je definisana i investiciona politika koja podrazumijeva da će se u strukturi imovine Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda dominantno nalaziti dužničke hartije od vrijednosti koje emituje ili je garant BiH i Centralna banka BiH, odnosno RS ili FBiH, te dužničke hartije sa minimalnim kreditnim rejtingom, koji utvrđuju agencije za procjenu boniteta.

- U strukturi portfelja nalaziće se hartije od vrijednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po ujednačenoj i povoljnoj cijeni i koje donose potencijalno najveću dobit. Investicioni cilj je postizanje dugoročne stabilne stope prinosa. Novac neće biti ulagan u nekretnine - navedeno je u prospektu.

Definisan je i način korišćenja akumuliranog novca, a članovi ga mogu povući sa navršenih 58 godina, a najkasnije sa 70 godina života. Članovi novac mogu povući i ranije u slučaju vanrednih troškova liječenja i trajne nesposobnosti za rad. U slučaju smrti člana Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda novac pripada osobi koju je on naveo u ugovoru kao nasljednika.

Osnivači Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda su Skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj i Penzijski rezervni fond RS. Evropska banka za obnovu i razvoj ima vlasnički udio od 34, a preostala dva partnera po 33%.
Facebook Twitter Print