Ekonomija
Registar cijena nepokretnosti: Registrovano više od 7.000 kupoprodajnih ugovora
11.10.2017 12:32 | Indikator.ba
U Registru cijena nepokretnosti koji u Republici Srpskoj vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove od 1. januara do 30. septembra 2017. godine evidentirano je više od 7.000 kupoprodajnih ugovora.

Trenutno se radi na verifikaciji i obradi unešenih podataka sa ciljem planskog praćenja cijena na tržištu i procjene tržišnih vrijednosti nepokretnosti.

Primjena i vođenje registra cijena nepokretnosti počela je 1. januara ove godine i to zahvaljujući švedskom donatorskom projektu za unapređenje zemljišne administracije u BiH “CILAP”.

U sistem Registra cijena nepokretnosti u Republici Srpskoj uključeno je 49 područnih jedinica i sedam područnih kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizovane u 4 regionalna centra: Banjaluka, Bijeljina, Trebinje i Istočno Novo Sarajevo.

Obuku za unos i obradu podataka, te održavanje Registra cijena nepokretnosti do sada je prošlo 80 operatora na području cijele Republike Srpske.

Registar cijena nepokretnosti čine veb aplikacija i centralna baza podataka, a u sistem se evidentiraju kupoprodajni ugovori odnosno podaci iz ovih ugovora.

Kako bi se dobile relevantne informacije o vrijednosti zemljišta i nekretnina, potrebni su vlasnički i prostorni podaci koji obuhvataju: opšte podatke ugovora (opština, notar, datum ugovora, broj ugovora, cijena), podatke o učesnicima u prometu ( kupac, prodavac ), te podatke o nepokretnosti ( katastarska opština, broj parcele, površina, tereti, geo-lokacija, podaci o kvalitetu nepokretnosti u prometu).

Direktna korist od uspostavljanja i vođenja Registra cijena nepokretnosti ogledaće se u uspostavljanju transparentnog i stabilnog tržišta nekretnina, te porastu bruto domaćeg proizvoda jer prema podacim Agencije za statistiku BiH za 2014. godinu poslovi sa nekretninama čine 5-6 odsto bruto društvenog proizvoda.

Registar cijena nepokretnosti služi i za izradu planova i izvještaja neophodnih za praćenje tržišta i procjenu vrijednosti nekretnina za potrebe stanovništva, banaka, investitora, procijenitelja.

Uspostavljanje Registara cijena nepokretnosti značajno je i za poslove eksproprijacije, kreiranje politike upotrebe zemljišta, uzimanja hipotekarnih kredita i slično.
Facebook Twitter Print