Kompanije i tržišta
Morankić: Vjerujemo da će dobrovoljni vidovi osiguranja doživjeti ekspanziju
12.10.2017 07:13 | Indikator.ba
Svijest stanovnika BiH za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao i za sve neobavezne vidove osiguranja, još uvijek je daleko od prosjeka našeg neposrednog okruženja, a pogotovo od prosjeka zemalja EU. Ipak, vjerujemo i očekujemo da će dobrovoljni vidovi osiguranja u budućnosti doživjeti ekspanziju, te da ćemo sa razvojem ekonomije BiH imati značajna pozitivna kretanja po ovom osnovu.

Ovo je intervjuu za Indikator.baPlus kazao Feđa Morankić, predsjednik Uprave ASA osiguranja, kompanije koje je nedavno ušla u segment pružanja usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
Ovakav razvoj mogao se naslutiti još 2015. godine kada je ASA Invest, članica ASA Group, preuzela Eurofarm Centar polikliniku, nakon čega je počela da razvija mrežu zdravstvenih ustanova.

Kakav je potencijal tržišta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u BiH, u koji ste vi upravo ušli?
- Prema trenutnom stanju na tržištu, udio dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja je vrlo mali. Iz te perspektive gledano može se zaključiti da je trenutno potencijal vrlo skroman. Međutim, ako uzmemo u obzir kretanja i trendove koji se odvijaju u našem neposrednom okruženju onda možemo biti optimističniji u smislu očekivanja rasta premije po ovoj vrsti osiguranja.
Nadalje, svijest stanovnika BiH, kao i za sve neobavezne vidove osiguranja, još uvijek je daleko od prosjeka našeg neposrednog okruženja, a pogotovo od prosjeka zemalja EU. Vjerujemo i očekujemo da će generalno dobrovoljni vidovi osiguranja u budućnosti doživjeti ekspanziju, te da ćemo sa razvojem ekonomije BiH imati značajna pozitivna kretanja po ovom osnovu.
Na kraju, naravno, vjerujemo da će ključni i presudni faktor za uspjeh proizvoda dobrovoljnog zdravstveno osiguranja biti činjenica da postojeći sistem zdravstvenog osiguranja ne obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu i uslugu osiguranicima na potrebnom nivou, te da fondovi obaveznog zdravstvenog osiguranja svojim trenutnim kapacitetima ne jamče osiguranicima da će ikada i biti.

Kompletan intervju moći ćete pročitati u publikaciji Indikator.ba Plus koja izlazi u ponedjeljak, 16. oktobra...
Facebook Twitter Print