Politika i društvo
Vlada FBiH razmatra imenovanje posebnog povjerenika za Konzum
12.10.2017 13:22 | Indikator.ba
Nakon dugog čekanja, Vlada FBiH je konačno napravila korak ka kreiranju zakonskih pretpostavki za mnogo aktivnije učešće u rješavanju problema kompanija čiji pad bi mogao uzrokovati ekonomski "potres" u zemlji.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH koja je održana u utorak, 10. oktobra, razmatrana je "Uredba o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za FBiH". Donošenje ove uredbe potaknuto je prvenstveno problemima Agrokorovih firmi u Federaciji BiH i to ponajviše Konzuma.

Prema predloženoj uredbi, a na osnovu koje se uređuju vanredne mjere nadzora te otvaranje ovog postupka, sistemskim kompanijama su proglašene one koje "samostalno ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima, značajno utiču na privrednu, socijalnu i finansijsku stabilnost u FBiH, a koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove" - zapošljavaju više od 1.000 radnika, ostvaruju godišnje prihode veće od 500 mil KM, kao i da im je većinski vlasnik pravno ili fizičko lice koje, samostalno ili zajedno sa povezanim društvima, posjeduje više od 50% udjela u osnovnom kapitalu ili većinu glasačkih prava u društvu od sistemskog značaja.

Odlukom Vlade FBiH o pokretanju postupka vanrednog nadzora daje se mogućnost vladi na provedbi neke od mjera poput pojačanog nadzora nad primjenom Zakona o finansijskom poslovanju od strane Porezne uprave FBiH, pojačanog nadzora nad uvjetima vezanim za transakcije između povezanih lica od strane Porezne uprave FBiH, pojačanog nadzora nad poštivanjem Zakona o radu od strane inspekcije rada.

Takođe omogućeno je formiranje odbora povjerilaca sa jasno definiranim ovlaštenjima, kao i pojačan nadzor nad davanjem garancija, davanjem novčanih pozajmica, davanjem robnih pozajmica, davanjem avansa i bilo kojih drugih jamstava i koristi neposredno ili posredno većinskom vlasniku i povezanim licima.

Moguće su i mjere pojačanog nadzora nad preuzimanjem duga, plaćanjem umjesto većinskog vlasnika i povezanih lica, pojačanog nadzora nad raspolaganjem imovinom društva osim uz prethodno pribavljenu saglasnost povjerenika kao i drugih specifičnih mjera u zavisnosti od potrebe upravljanja sistemskim rizikom.

Odluku o uvođenju mjera vanrednog nadzora, Vlada FBiH donosi na prijedlog resornog federalnog ministarstva, u zavisnosti od registrirane djelatnosti privrednog društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH.

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)- Mjere vanrednog nadzora primijenit će se na privredno društvo i sva njegova zavisna i povezana društava, koja samostalno, ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima imaju sistemski značaj za Federaciju BiH, a koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja – stoji u uredbi.

Federalna vlada, a na prijedlog resornog federalnog ministarstva, imenuje povjerenika za provođenje mjera vanrednog nadzora koji ima niz ovlaštenja nad kompanijom od sistemskog značaja i povezanim licima te može vršiti sve uredbom propisane mjere. Na primjer, kompanija neće moći raspolagati imovinom društva i imovinom povezanih društava osim uz prethodnu saglasnost povjerenika.

- Ova uredba će se primjenjivati do donošenja odgovarajućeg zakona u Parlamentu FBiH, a najduže 90 dana od dana stupanja na snagu – piše u uredbi.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH su pojasnili da se iz "uvjeta isključe radnici i da se prihod smanji sa 500 na 200 mil KM", zatim da se termin povjerenik definira precizno kao i da se rok od 90 dana primjene uredbe do donošenja odgovarajućeg zakona u Federalnom parlamentu pomjeri na 12 mjeseci.

Socijalni partneri su na Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH podržali usvajanje Uredbe o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju, ističući da se ta uredba treba odnositi ne samo na Agrokor već i za druge slične slučajeve. Jedini kriterij, sugerisali su, treba biti ostvareni prihod firme, a ne broj radnika.

Na sjednici Federalne vlade koja je održana u utorak nije razmatrana ova uredba. Za slučaj da bude usvojena i na Vladi FBiH, stupit će na snagu, a povjerenika za nadzor nad Konzumom i povezanim firmama Agrokora u FBiH bi najvjerovatnije imenovalo Federalno ministarstvo trgovine kao resorno ministarstvo. Nije poznato da je Vlada RS razmatrala donošenje slične uredbe, piše Slobodna Bosna.
Facebook Twitter Print