Menadžment
Povjerenje šestorici članova NO EPBiH, bez izjašnjenja o Hasenu Mašoviću
1.11.2017 08:00 | Indikator.ba
Dioničari JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo na skupštini koja je održana 26.10.2017. godine u Sarajevu ukazali su povjerenje članovima Nadzornog odbora Izetu Žigiću, Milenku Obadu, Jakubu Dinareviću, Izudinu Džafiću, Seadu Rešidbegoviću i Mirzi Hulusiću, saopćeno je iz EP BiH.

Skupština se nije izjasnila o povjerenju, niti o nepovjerenju Hasenu Mašoviću, članu Nadzornog odbora koji je izabran u ime privatnog kapitala (grupe dioničara sa više od 5 procenata sa pravom glasa).

Predstavnicima dioničara, Izet Žigić, predsjednik Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, predstavio je Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od augusta 2015. do augusta 2017. godine.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom JP Elektroprivreda BiH predviđeno je da se članovi Nadzornog odbora biraju istovremeno sa mandatom od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Mandat ovog saziva Nadzornog odbora je započeo 26.08.2015. godine, s tim što se u dosadašnjem periodu mijenjao sastav Nadzornog odbora. Mandat svih aktuelnih članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo traje do 26. augusta 2019.godine.
Facebook Twitter Print