Ekonomija
Nukić: U BiH nikada nismo imali bolji period za investiranje
9.11.2017 08:04 | Indikator.ba
U Bosni i Hercegovini nikada nismo imali bolji period za investiranje, gledano sa aspekta banaka. Kamatne stope su iznimno niske, ali krediti ne prate investicije, odnosno rast privrede, jer se problemi pojavljuju u nekim drugim oblastima.

Ovo je izjavio Admil Nukić, izvršni direktor u Union banci, kao jedan od učesnika konferencije „Stabilnost finansijskog sektora u BiH“, koji je Centar za politike i upravljanje organizovao 6. novembra u Sarajevu s ciljem sagledavanja napretka u provedbi strukturalnih reformi u finansijskom sektoru, kao i njihovih efekata na jačanje ekonomskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
Nukić je odgovarao na niz pitanja koje se organizatori postavili učesnicima konferencije.

U kojoj mjeri će novi regulatorni okvir doprinijeti ekspanziji kredita, posebno onih koji imaju značajniji utjecaj na rast ekonomskih aktivnosti?

-Naš bankarski sektor izuzetno stabilan, zahvaljujući i prethodnoj regulativi, radu Agencije za bankastvo FBiH, što znači da novi regulatorni okvir u suštini potvrđuje tu stabilnost. Važno je napomenuti da rast regulatornog okvira ne znači i kreditni rast. Ovu svoju tezu mogu potvrditi činjenicom da je nakon 2009. došlo da pada kredita u odnosu na BDP u zemljama eurozone, tako da smo 2009. imali 85,4 posto kredita u odnosu na BDP, a u 2016. godini 77 posto, što znači da striktni regulatoni okvir dovodi, neću reći do ograničavanja, nego do drugačijeg razmišljanja o kreditnoj aktivnosti. U našem slučaju možemo tvrditi da će naš regulatorni okvir u najmanju ruku imati neutralan efekat, naravno posmatrajući to u kontekstu drugih makrokonomskih mjera. Ono što je sasvim sigurno jeste da će dio malih i srednjih banaka i njihovi tradicionalni klijenti osjetiti određene efekte novog regulatornog okvira i to ne treba dovoditi u pitanje...

Kompletan tekst moći ćete pročitati u publikaciji Indikator.ba Plus br.10, koja izlazi 13. novembra...
Facebook Twitter Print