Ekonomija
Osiguravatelji u RS prestali davati nelegalne popuste?
9.11.2017 15:36 | Indikator.ba
Na tržištu osiguranja poštuju se smjernice za uređenje tržišta, kojim se zabranjuje davanje nelegalnih popusta.
Ovo je potvrđeno na današnjem sastanku predstavnika Agencije za osiguranje Republike Srpske i članova Izvršnog odbora Udruženja društava za osiguranje RS, izvijestio je sajt Privredne komore RS.
Na sastanku je istaknuto da su sva osiguravajuća društva koja posluju u Republici Rrpskoj postupila po donesenim smjernicama Agencije za osiguranje RS, koje su u primjeni od 01.11.2017. godine, tako što su svoje poslovanje i način rada na tržištu uskladili sa važećim propisima i prestali sa dosadašnjom lošom praksom koja je prijetila da ugrozi tržište osiguranja.

Takođe, analizirane su i sve eventualne opasnosti koje bi mogle da ugroze dalju primjenu donesenih smjernica, a koje se, prije svega, ogledaju u takozvanim kvazi (nelicenciranim) zastupnicima i stanicama za tehnički pregled, gdje ne postoje registrovana prodajna mjesta osiguravajućih društava, a sve sa ciljem da bi se preduprijedila svaka radnja koja bi ugrozila sad već očito pozitivan odnos prema preuzetim obavezama.

S tim u vezi, naglašena je potreba upoznavanja javnosti sa značajem osiguranja kao djelatnosti kojom se, prije svega, štiti interes građana kroz garanciju sigurne naplate eventualno pretrpljene štete, bez obzira na počinioca za čije postupke odgovara osiguravajuće društvo.

Članovi Izvršnog odbora Udruženja dali su punu podršku Agenciji da bez bilo kakvog kompromisa preduzme i najrigoroznije mjere prema eventualnim prekršiocima donesenih smjernica.
Facebook Twitter Print