Politika i društvo
U iščekivanju skidanja sa "sive" liste: Delegacija FATF-a u BiH sredinom januara
10.11.2017 08:22 | Indikator.ba
Delegacija Financial Action Task Force (FATF) sredinom januara posjetit će BiH kako bi u praksi provjerila provedbu više od 20 zakonskih i podzakonskih propisa usvojenih u posljednjih 12 mjeseci, nakon čega se može očekivati skidanje BiH sa svih lista u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorizma, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Već neko vrijeme BiH se na FATF-ovoj listi zemalja sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma (AML/CFT) nalazi u društvu sa Etiopijom, Irakom, Sirijom, Ugandom, Vanuatum i Jemenom.

Vijeće ministara BiH nedavno je objavilo da je FATF Akcioni plan za Bosnu i Herce-govinu za otklanjanje AML/CFT nedostataka, na kome se radilo dvije godine, proveden.
FATF-a i Moneyval su u junu ove godine dali preporuke bh. vlastima koje osim izmjena i dopuna krivičnih zakona i izmjena i dopuna zakona o finansijskom sektoru, podrazumijavaju i uspostavljanje adekvatnih postupaka za oduzimanje imovine i uspostavljanje adekvatnog nadzornog okvira, kao i primjene odgovarajućih mjera za neprofitni sektor i prekogranične kontrole valute. Prema tvrdnjama vlasti, sve mjere iz Akcionog plana su provedene.
Facebook Twitter Print