Komentari i analize
DEP: Izvoz u ovoj i javni radovi u 2018. godini vodit će BiH do rasta od 3,4%
2.12.2017 05:42 | Indikator.ba
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH predviđa u drugom polugodištu 2017.
nastavak visokog nivoa poslovne aktivnosti u zemlji, što bi prema njenim projekcijama na kraju godine trebalo rezultirati realnim povećanjem BDP-a od 3,4%.
Isti ekonomski rast Direkcija predviđa za 2018. godinu, a bit će obilježen visokim javnim investicijama ali i usporenim izvoznim rastom i blagim jačanjem rasta uvoza.
- Trenutno raspoloživi podaci Agencije za statistiku BiH ukazuju da je ekonomski rast u BiH iz prethodne godine nastavljen i tokom 2017. godine, pri čemu su stope realnog rasta BDP-a po kvartalima su iznosile K1:2,8% i K2:1,7% (mjereno proizvodnim pristupom). Glavni nosilac rasta bio je snažan realni rast robnog izvoza od preko 10% u prvom polugodištu koji je donekle bilo praćen skromnim rastom privatne potrošnje i investicija. Nasuprot tome, skok obaveza servisiranja vanjskog duga od 36% nakon sedam mjeseci je po svemu sudeći ugrozio prije svega javne investicije, ali vjerovatno i rast potrošnje. U svakom slučaju, rast domaće tražnje i izvoza su doveli do realnog rasta robnog uvoza od preko 4% u prvom polugodištu u odnosu na prethodnu godinu. Unatoč tome na kraju se može konstatovati da je snažan realni rast robnog izvoza, koji je doveo do smanjenja robnog deficita u realnom smislu, obilježio ekonomska dešavanja u BiH u prvom polugodištu 2017. godine i predstavljao ključni faktor ostvarenog ekonomskog rasta, navodi Direkcija u jesenjem outlooku.

Prema njenim prognozama u drugom polugodištu 2017. u BiH se očekuje
nastavak visokog nivoa poslovne aktivnosti što bi na kraju godine trebalo
rezultirati realnim povećanjem BDP-a od 3,4%. Ključni generatori ovog ekonomskog rasta bi trebali biti realna povećanja izvoza od 9,1% i domaće tražnje 2,3%. Rast domaće tražnje i izvoza bi trebali rezultirati realnim povećanjem uvoza od 4,7%, pa prema tome i realnim smanjenjem vanjskotrgovinskog deficita od 4,5%. Primarnu ulogu povećanja domaće tražnje bi trebao imati privatni sektor kroz realni rast potrošnje od 2%, te investicija u stalna sredstva od 5,9%. U isto vrijeme, skok obaveza servisiranja javnog duga bi mogao ugroziti doprinos javnog sektora tako da se projicira realna stagnacija javne potrošnje praćena skromnim realnim rastom javnih radova od svega 7,9%.
-Vanjsko okruženje tokom prethodnih godina predstavljalo je glavnu strukturalnu odrednicu ekonomskih kretanja u BiH. U skladu s tim, pretpostavke DEP-a za 2018. godinu zasnovane se na projekcijama povoljih ekonomskih prilika u užem i širem okruženju, te intenziviranju reformskih aktivnosti u zemlji koje će omogućiti nastavak provedbe aranžmana sa MMF-om, navodi se u izvještaju.
Direktna posljedica ovih aktivnosti, dodaje se, bi bila očekivano povećanje javnih investicija od preko 30%. Pored toga, očekuje se nastavak snažnog
izvoznog rasta sa stopom od 7,1% koja je uslijed snažnog baznog efekta (uzrokovanog snažnim rastom od preko 9% u prethodne dvije godine) nešto niža u odnosu na projekciju 2017 godine.
- Očekivani izvozni rast uz bolje poslovno okruženje i generalno veći optimizam vezano za provođenje aranžmana sa MMF-om bi mogli dovesti do blagog jačanja rasta privatnih investicija na realnu stopu od 6,9% u 2018. godini. Ovo bi zajedno sa snažnim rastom javnih radova trebalo dovesti do ukupnog realnog rasta investicija u stalna sredstva od 10,6%. Time bi investicije zajedno sa finalnom potrošnjom bile glavni nosioci projiciranog ekonomskog rasta od 3,4% u 2018. godini. Pri tome se očekuje neutralan doprinos vanjske trgovine obzirom na usporen izvozni rast i blago jačanje rasta uvoza, navodi se u outlooku DEP-a - perspektivama za period 2018.- 2020.godina.
Facebook Twitter Print