Politika i društvo
Unapređenje usluge e-Nabavke: Open data u postupcima javnih nabavki u BiH
4.12.2017 15:27 | Indikator.ba
Agencija za javne nabavke pokrenula je još jedan projekat unaprijeđenja sistema e-Nabavke puštanjem u rad otvorenih podataka (open data) u postupcima javnih nabavki u BiH.
Korinsici će imati priliku da se informišu o dodjelama ugovora, ali i pregledaju izvještaja o sklopljenim direktnim sporazumima i ugovorima po konkurentskim zahtjevima, što do sada nije bilo moguće pregledati na portalu.
- Pregled je moguće napraviti za sve ugovorne organe u Bosni i Hercegovini. Omogućit će se i pregled okvirnih sporazuma sa pojedinačnim ugovorima, dodjela ugovora za neprioritetne usluge, npr. hotelske usluge i ugostiteljske usluge, zatim pregled dodjeljenih ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavkama, pregled provedenih e-Aukcija i detalja o istim, kazao je Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH.

U narednoj godini su planirane i daljnje aktivnosti za unaprijeđenje sistema kao što su: mogućnost pregleda planova nabavki i realizacije ugovora na javnom dijelu portala, mobilne aplikacije sistema e-Nabavke za platforme Android, iOS i Windows, razvijene primarno za ponuđače koji učestvuju u postupcima javnih nabavki,elektronsko dostavljanje ponuda od strane ponuđača, elektronsko otvaranje ponuda, te elektronska evaluacija ponuda.

"Završetkom ovog projekta očekujemo potpuno informatiziran proces javne nabavke od objave plana nabavke ugovornog organa, provođenja postupka javne nabavke, do dodjele ugovora i praćenja njihove realizacije; pri tome bez ijednog papira i sa 100% elektronskom komunikacijom između javnih organa u BiH i ponuđača iz poslovne zajednice", istakao je gospodin Salčin.
Takođe, uvodi se jedna funkcionalnost koja će znatno smanjiti broj postupaka bez obavještenja o nabavci.
Agencija će u sistemu uvesti opcionalnu objavu zahtjeva za informativnu ponudu po direktnom sporazumu (postupak za vrijednosti do 6000KM). Na ovaj način će se olakšati zainteresovanim ugovornim organima da na jednostavniji način dođu do adekvatne ponude i u postupcima male vrijednosti, a istovremeno pomoći malim poduzetnicima da lakše uđu na tržište javnih nabavki.

Direktor je naglasio i da su planirane izmjene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavkama, te da je formirana radna grupa za izmjenu Zakona, koja je počela sa radom.

Sistem e-Nabavke koristi 2.420 obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno ugovornih organa, te 7.680 domaćih i preko 1000 inostranih ponuđača koji učestvuju u postupcima. U ovoj godini, do danas, objavljeno je preko 35 000 obavještenja na portalu, od čega preko 19 200 obavještenja o nabavci i preko 7420 obavještenja o dodjeli ugovora te dodatno 1883 godišnja obavještenja za neprioritetne usluge. Dnevno se na portalu objavi između 100-150 različitih obavještenja.
Facebook Twitter Print