Ekonomija
Od petnaest banaka u FBiH samo jedna poslovala negativno
5.12.2017 13:46 | Indikator.ba
Bankarski sistem u Federaciji BiH je za devet mjeseci 2017. godine ostvario dobit u iznosu od 232 miliona KM.
Od 15 banaka samo jedna banka je imala negativan finansijski rezultat - ProCredit banka.
Bilansna suma bankarskog sektora FBiH na kraju trećeg kvartala 2017. godine, iznosila je 19,6 milijardi KM i veća je za 6,5 % ili 1,2 milijarde KM u odnosu na kraj 2016. godine.
Krediti su zabilježili rast od 5,6% ili 683 miliona KM i sa 30.09.2017. godine iznose 13 milijardi KM. U prva tri kvartala 2017. godine nastavljeni su
pozitivni trendovi iz 2016. godine, koji se ogledaju u većem rastu kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu.

Dobit/gubitak banaka zaključno sa 30.9.2017. (-u 000 KM)

1.UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 84.168
2. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - 70.406
3. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 21.175
4. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO 13.761
5. NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 12.601
6. UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 6.988
7. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - SARAJEVO 6.210
8. SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 5.743
9. ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 5.493
10. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 2.952
11. ASA BANKA d.d. - SARAJEVO 2.053
11. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 1.412
13. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - 997
14. VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 825
15. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO -3.239
Facebook Twitter Print