Život i umjetnost
Nevjerovatni prizori Via Dinarice
23.12.2017 06:57 | Indikator.ba
Nevjerovatni prizori Via Dinarice u video produkciji www.mania.marketing ostavljaju bez daha.
Via Dinarica je koncept koji povezuje sedam država i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do sjeverne Albanije. Srce ove „mega staze“, slične stazama Via Alpina i Apalači, je u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Ovaj projekat je inicijativa USAID Bosnia and Herzegovina i UNDP-a, koji se fokusira na dio Via Dinarice u BiH i koji se provodi u saradnji sa lokalnim partnerima.
Osmišljen je sa sveukupnim ciljem da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.
Facebook Twitter Print