Ekonomija
Trogodišnji plan EP BiH: Velike investicije, poslovanje s dobiti i povećanje tarifa
3.1.2018 07:40 | Indikator.ba
Investicije “teške” gotovo 1,7 milijaradi KM, poslovanje sa dobiti, te povećanje cijena električne energije u 2019.i 2020. godini, osnovne su značajke trogodišnjeg plana poslovanja 2018.-2020 godina koje je usvojila Skupština di-oničara Elektroprivrede BiH na sjednici 28. oktobra 2017. godine.

O poslovnim planovima i investijcama koje Elektroprivreda BiH namjerava preduzeti u narednih tri godine, na pitanja Indikator.ba Plus odgovarao je Emir Mulić, rukovodilac Sektora za planiranje, analizu i izvještavanje u Direkciji Elektroprivrede BiH.

Šta predviđa trogodišnji plan poslovanja 2018.-2020., koji je Skupština dioničara usvojila?
-Trogodišnjim planom predviđeni su poslovanje Elektroprivrede BiH sa dobiti i značajne investicije, prvenstveno u Blok 7 čija izgradnja treba početi. Predviđena su potrebna sredstva, a dio treba biti obezbijeđen kreditnim putem. Riječ je o najvećoj poslijeratanoj investiciji u BiH koja obezbjeđuje zamjenu postojećih kapaciteta TE Tuzla.

Kolika dobit je planirana u trogodišnujem periodu?

-U 2018. godini smo planirali 15,9 miliona KM, za 2019. godinu 34,4 miliona KM i za 2020 33,9 miliona KM.

Na čemu se projekcije dobiti zasnivaju?

-Plan se zasniva na elektroenergetskom bilansu koji je predvidio hidrološku proizvodnju koja odgovara 70 posto vjerovatnoće dotoka i to je vrlo bitna odrednica kad je u pitanju planiranje - da se ostvari normalna hidrološka situa-cija koju nismo imali ove, 2017. godine. Pored toga, imamo prisutan rast cijena na regionalnom tržištu električne energije. One su imale proteklih godina trend pada, u toku ove godine bilježi se rast i mi smo veći dio prodaje već ugovorili po većim cijenama nego što smo imali u proteklom periodu, što je i ključno da se može planirati i očekivati dobit.

Koje investicije su predviđene u trogodišnjem periodu poslovanja?

- Investicije su predviđene u ukupnom iznosu 1,686 mlrd KM. Najznačajnija investicija je, kao što smo rekli, u Blok 7 TE Tuzla koja sa svim pripadajućim troškovima premašuje iznos od milijarde KM, s tim što se ne očekuje da gradnja bude završena u toku planskog perioda, već će dio investicija za taj blok biti i nakon 2020. godine.

Nedavno je objavljen tender za pripremne radove na Bloku 7 TE Tuzla. O čemu je riječ i kakav je hodogram za izvođenje radova na ovom projektu?

-Početak gradnje će zavisiti od datuma efektivnosti ugovora o izgradnji, a samim tim ugovora o kreditu koji imamo parafiran sa kineskom Exim bankom, a što zavisi od toga da li će Federalni parlament dati saglasnost za izdavanje garancije koju Federacija BiH treba dati za kredit, nakon čega bi Federalno ministarstvo finansija izdalo tu garanciju. Očekuje se da kredit kineske Exim banke bude efektivan u drugom kvartalu 2018. godine...


Kompletan razgovor možete pročitati u publikaciji Indikator.ba Plus br.17 i 18. koja je izašla 3. januara 2018. godine
Facebook Twitter Print