Ekonomija
Milinić za Indikator.ba: Imamo dosta najava stranih direktnih investicija u 2018.
2.2.2018 07:29 | Indikator.ba
Snažno povećanje stranih direktnih investicija u 2017. godini nas dodatno ohrabruje i motivira da nastavimo raditi na unapređenju poslovnih prilika, a imamo i dosta najava stranih investicija u 2018. godini.
Ovo je u intervjuu za Indikator.ba Plus kazao Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA).
On je ocijenio da je rast investicija rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na poboljšanju poslovnih prilika i na otklanjanju administrativnih prepreka, u čemu je veliki doprinos i FIPA-e.
Osvrćući se na dvodnevne parlamentarne rasprave o prilivu investicija u BiH u 2017. godini, u kojima su se ponovo pojavile rezerve prema radu FIPA, pa i svrsishodnosti postojanja Agencije, Milinić je kazao da ima parlamentaraca koji podržavaju rad FIPA-e, ali i velik broj onih onih nisu upućeni u njen red. No, uprkos svemu konstatuje da FIPA nastavlja sprovoditi svoju zakonom definiranu misiju, te je veliki optimista kada je riječ o stranim ulaganjima koja prema očekivanjima u ovoj godini treba da budu na nivou prošlogodišnjih.

Strane direktne investicije u BiH bilježe snažan rast u 2017. godini. Izrazili ste očekivanje da će nivo SDI za cijelu 2017. godinu dostići budžet BiH koji iznosi oko 950 miliona KM.To bi bio najveći priliv investicija ako se izuzmu godine u kojima su se dogodile velike privatizacije - do 2007. godine. Istovremeno, politička nesigurnost u BiH nikad nije bila veća? Kako objašnjavate ove divergentne činjenice?

-Kada je riječ o prilivu stranih ulaganja za prvih devet mjeseci 2017. godine, mi smo već u prvom kvartalu zabilježili rast od 28,7% u odnosu na isti period 2016. godine, u drugom kvartalu priliv stranog kapitala je dosegao povećanje od 66,8%, da bi treći kvartal pokazao rast za devet mjeseci od 60,6%, što je iznosilo 700 miliona KM. Mi smo već za 9 mjeseci 2017 dosegli iznos koji je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH predvidjela za cijelu 2017. godinu. Očekujemo da je trend rasta nastavljen i u četvrtom kvartalu 2017, te da ćemo doseći iznos od 950 miliona KM, koliko iznosi budžet institucija BiH. Ovih 700 miliona KM predstavljaju uglavnom reinvesticije postojećih investitora koji već dugi niz godina posluju u BiH. Ovi investitori su naprosto navikli na političke turbulencije u BiH, i shvataju da su one prolaznog karaktera, te da ne mogu u fizičkom smislu ugroziti njihovu investiciju. Stoga se postojeći investitori ne plaše dalje ulagati, dok novi investitori, koji tek dolaze u BiH već imaju drugačiji pristup naspram ovakvih prilika u zemlji i iskazuju rezervu. Ovo povećanje nas dodatno ohrabruje i motivira da nastavimo raditi na unapređenju poslovnih prilika zarad otvaranja novih radnih mjesta, povećanju životnog aših građana i ekonomskog razvoja zemlje.

Šta je po Vašem mišljenju potaklo rast stranih investicija u 2017. godini - reforme, rad na promociji ili je to jednostavno plod eksternih kretanja, poput selibe nekih biznisa iz drugih destinacija u zemlju sa jeftinom radnom snagom?

- Povećanje investicija je rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na poboljšanju poslovnih prilika u zemlji, na otklanjanju administrativnih prepreka stranim investitorima koji posluju u BiH u čemu je FIPA veoma uspješna. Tamo gdje FIPA ne može sama otkloniti administrativne prepreke, uključuje i ostale nadležne institucije u BiH koje zajedno rade na ovim pitanjima. U 2017. smo radili na otklanjanju 40 administrativnih prepreka koje su stajale na putu širenja stranih investicija u BiH, i većinu tih prepreka smo uspjeli otkloniti, a investitori nastavili širiti svoj biznis. Povećanje priliva stranih ulaganja je također rezultat promocije mogućnosti za ulaganja, te privlačenja novih investitora tokom 2017 koje smo uspjeli dovesti u BiH. Nije to u velikom broju, ali smo ipak zadovoljni, s obzirom na uslove poslovanja u BiH.

U 2017. godini primjetan je snažan rast investicija iza arapskih zemalja. Međutim, generalno čini se da one nisu toliko izražene koliko se u javnosti govori? Dijelite li Vi takvo mišljenje?

-Sama činjenica da se arapske zemlje ne nalaze među prvih top deset stranih investitora govori o tome da oni nisu u tolikoj mjeri prisutni koliko se o tome govori, i koliko su mediji okupirani arapskim investicijama. Mi smo mala zemlja i ukoliko se jedna veća investicija posebno iz arapskog svijeta ovdje implementira svi o tome govore, mediji bruje, dok recimo drugi investitori ne privlače toliko pažnje. Nekako se stiče dojam da neko namjerno kreira priče o arapskim investitorima, jer im očigledno nije u interesu da oni ovdje dolaze. Investitori iz arapskih zemalja su se aktivirali oko ulaganja u BiH u posljednjih nekoliko godina, dok ih ranije uopšte nije bilo. Mi naprosto ne shvatamo zašto se toliko priča o njima. Svi strani investitori, nebitno iz koje zemlje dolaze, koji poštuju institucije ove zemlje i njene zakone su dobrodošli. Ukoliko ima onih koji imaju drugačije namjere, mi imamo naše nadležne službe koje će eventualne loše namjere osujetiti i spriječiti. Mi ne pravimo razliku među investitorima i oni su za nas svi dobrodošli...

Kompletan intervju moći ćete pročitati u publikciji Indikator.ba Plus koja će izaći u ponedjeljak, 5. februara
Facebook Twitter Print