Ekonomija
Nezakonite naknade za obradu kredita: Hoće li banke u Srbiji vraćati novac klijentima
2.2.2018 07:52 | Indikator.ba
Apelacioni sud u Beogradu presudio je u jednom predmetu da banke nisu imale pravo da klijentima naplaćuju trošak obrade kredita, izvijestili su mediji u Srbiji.
Ova presuda otvorila je pitanje kako će biti obeštećeni građani kojima su naknade nezakonito naplaćene, a koje su prema nekim tvrdnjama za posljednjih 15 godina napšlaćene u iznosu većem od 100 miliona eura.

Pojedini advokati navode da će svaki oštećeni korisnik kredita morati sam da tuži banku da bi dobio svoje pare.
U Udruženju banaka Srbije smatraju da je ništavost odredbe ugovora koja se tiče naplate naknade troškova za obradu kredita utvrđena samo u jednom konkretnom slučaju i da se primenjuje na slične slučajeve.
- Očigledno je da se ovom presudom stvara pravna nesigurnost kod rješavanja ovih slučajeva, stvara negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja - kažu u Udruženju banaka.
U centralnoj banci naglašavaju da pažljivo prate i analiziraju odluke sudova i da će u skladu sa svojom zakonskom obavezom očuvanja finansijske stabilnosti oprezno i pravovremeno preduzimati odgovarajuće mere.
- NBS je u julu prošle godine poslala svim bankama dopis kojim je ukazala na potrebu da naknade i troškove u vezi sa realizacijom kredita banke prilagode stvarnim troškovima koje imaju, te da svoje unutrašnje akte usklade s ovim stavom. Treba imati u vidu da utvrđivanje da li su pojedine odredbe ugovora ništave, u ovom slučaju odredbe koje predviđaju naknadu za obradu, odnosno realizaciju kredita, nije nadležnost NBS, već predstavlja sudsku nadležnost - tvrde u NBS.

Oni kažu da prilikom utvrđivanja ništavosti sud cijeni sve okolnosti konkretnog slučaja.
- Tako u svakoj pojedinačnoj situaciji sud ocjenjuje primjenu načela jednakosti uzajamnih davanja, ponašanje ugovornih strana u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava, te savjesnost ugovornih strana. Takođe, u obzir se tom prilikom uzima i činjenica da li je banka na odgovarajući način obrazložila troškove koje naplaćuje od klijenta - navodi NBS, prenio je Blic.
Facebook Twitter Print