Ekonomija
Osniva se nova regionalna berza struje za centralnu i jugoistočnu Evropu
7.2.2018 12:43 | Indikator.ba
Elektromreža Srbije potpisala je sa četiri kompanije Memorandum o razumijevanju koji predviđa stvaranje međuregionalne berze električne energije u regionu centralne i jugoistočne Evrope.
Kako je saopštio EMS, ugovor su potpisali i predstavnici Berze električne energije za jugoistočnu Evropu – SEEPEX, Evropske berze električne energije - EPEX SPOT, Berze električne energije u Mađarskoj – HUPX i mađarskog operatora prenosnog sistema MAVIR.
Cilj Memoranduma je osnivanje zajedničke kompanije koja će biti značajan regionalni akter u oblasti dan-unaprijed (spot) tržišta električne energije.
Sporazum predviđa spajanje HUPX i SEEPEX, preduzeća koja su operatori organizovanog dan-unaprijed (spot) tržišta električne energije u Mađarskoj i Srbiji, uz zadržavanje snažne veze sa EPEX SPOT, kao vodećim nosiocem uspostavljanja jedinstvenog evropskog tržišta.
EPEX SPOT, EMS i MAVIR naći će se u ulozi osnivačkih akcionara nove berze električne energije. Nova berza će koristiti usluge EPEX SPOT za obavljanje aktivnosti na dan-unaprijed tržištu, kao i aktivnosti na njegovom povezivanju. Sjedište berze će biti u Budimpešti i Beogradu.
Rokovi za puštanje u rad nove berze biće objavljeni u kasnijoj fazi realizacije projekta, a na završetak spajanja SEEPEX i HUPX uticaće svi važeći regulatorni i zakonski uslovi. Svih pet partnera saglasni su da potpisivanje sporazuma predstavlja bitan događaj kada je riječ o integraciji regiona centralnozapadne Evrope sa regionom centralnoistočne Evrope.
Osim toga, unapređenje saradnje operatora prenosnih sistema i berzi električne energije u regionu centralnozapadne, centralnoistočne i jugoistočne Evrope, biće i glavni pokretački faktor u predviđenoj saradnji i integraciji regiona jugoistočne Evrope sa jedinstvenim evropskim tržištem električne energije.
Projekat ostaje otvoren za zainteresovane partnere koji bi željeli da se pridruže ovoj inicijativi čiji je cilj unapređenje procesa integracije dan-unaprijed tržišta električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, dodaje se u saopštenju EMS-a.
Facebook Twitter Print