Ekonomija
MMF zaključio prvi pregled: BiH dobila 74,6 miliona eura
9.2.2018 18:33 | Indikator.ba
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) zaključio je danas prvi pregled ekonomskog učinka Bosne i Hercegovine u okviru Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility - EFF), čime je naša zemlja dobila na raspolaganje iznos od 63,4 miliona SDR (oko 74,6 miliona eura).

Ovim ukupni iznos do sada doznačenih sredstava BiH iznosi 126,8 miliona SDR (149,3 miliona eura).

Nakon diskusije Izvršnog odbora, Tao Zhang, zamjenik direktora i vršilac dužnosti predsjedavajućeg Odbora, kazao je da je Bosna i Hercegovina u posljednjih nekoliko godina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa. Vlasti su također provele ekonomske politike i strukturalne reforme u sklopu programa koji podržava MMF, uključujući i održavanje fiskalne discipline, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje poslovnog okruženja.
- Važno je da vlasti nastave sa naporima u smislu jačanja potencijala za rast i rješavanja strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti, navodi Zhang u izjavi za medije.
Dodao je da došlo do napretka u provođenju strukturalnih reformi, uključujući i harmonizaciju poreznih zakona između entiteta i unapređenje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu.
-Očekuje se da će nedavno povećanje akciza na gorivo deblokirati vanjsko finansiranje za značajne investicije u infrastrukturu koje će potaći rast. U narednom periodu, vlasti trebaju nastaviti sa naporima na unapređenju poslovnog okruženja reformiranjem tržišta rada i smanjenjem parafiskalnih nameta, dodao je.

Budžeti za 2018. godinu predviđaju kontinuirano smanjenje ukupne potrošnje na plate u odnosu na BDP putem generalnog zamrzavanja plata i ograničenja u zapošljavanju. Međunarodni monetarni fond apelira na vlasti da nastave sa reformama u vezi zaposlenima u javnom sektoru, uključujući i putem
funkcionalnih pregleda.
- Uštede ostvarene na ukupnoj potrošnji za plate treba usmjeriti prema kapitalnim izdacima koji potiču rast. Rješavanje pitanja neizmirenih obaveza u javnom sektoru je ključno za ublažavanje potencijalnih fiskalnih rizika, i odmah treba početi sa reformama putem kojih će se smanjiti akumuliranje neizmirenih obaveza, naveo je Zhang.
On ocjenjuje da je sektor bankarstva uglavnom stabilan, ali i dalje postoje određene slabosti i neophodno je biti na oprezu. Ostvaren je hvale vrijedan napredak u modernizaciji pravnog i regulatornog okvira za finansijski sektor putem usvajanja novih zakona o bankama i izmjena i dopuna zakona o agencijama za bankarstvo.

- Treba što prije donijeti novi zakon o osiguranju depozita. Potrebni su kontinuirani napori u smislu unapređenja koordinacije, saradnje i razmjene informacija među različitim organima koji su nadležni za finansijski sektor da bi se očuvala stabilnost finansijskog sektora", zaključio je Zhang.

Izvršni odbor danas je zaključio i konsultacije po članu IV za 2017., o čemu će biti izdano psoebno saopštenje.
Izvršni odbor je odobrio trogodišnji aranžman u okviru EFF-a za BiH 07. 09. 2016. u iznosu od 443,042 miliona SDR (oko 533,3 miliona eura u vrijeme kada je aranžman odobren).
Facebook Twitter Print