Tržište kapitala
Promet obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka od 30 hiljada KM
13.2.2018 13:35 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 93.297,09 KM, kroz 44 transakcija, od čega je promet obveznicama iznosio 34.198,06 KM.

Od obveznica najviše se trgovalo obveznicama MKD Credis a.d. Banja Luka u vrijednosti od 30.000,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je sa DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova. Trgovalo se u iznosu od 49.098,79 KM po prosječnoj cijeni od 0,072 KM, što predstavlja rast cijene za 5,88%.

Udjeli/akcije 2 fonda su ostvarili su rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imali udjeli DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova (5,88%), i trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,072 KM.

Zaključen je 1 REPO posao hartijom od vrijednosti Republika Srpska - izmirenje ratne štete 11, ukupne vrijednosti 6.583,75 KM.

Srednji kurs i promet

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,23/225,00
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,07/49.098,79
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 3,22/264,04
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 8,43/4.536,46
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 3,39/1.702,80
ZAIF u preoblikovanju Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,14/22,80
ZMIF u preoblikovanju Balkan investment fond a.d. Banja Luka 1,85/170,20
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 0,01/39,53
ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka 0,46/2.185,46
Facebook Twitter Print