Komentari i analize
Kriza produbila dominaciju banaka u finansijskom sistemu BiH
22.2.2018 07:14 | Indikator.ba
Finansijska i ekonomska kriza od prije deset godina dodatno su ojačale bankocentričnost finansijskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Poređenje podataka pokazuje da je sa 73,3 odsto u 2008. godini, kada je bio vrhunac uspona u finansijskom sistemu, učešće banaka u ukupnoj aktivi poraslo na 85,6 posto polovinom 2017. godine.
Učešće ostalih finansijskih institucija od nekadašnjeg četvrtinskog udjela palo je na nivo od 14,4 posto.
Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosila je sredinom 2017. godine 26,871 mlrd KM i povećana je u odnosu na decembar 2008. godine za 29,3 posto. Aktiva banaka je u međuvremenu dodatno porasla na 28,256 mlrd KM zaključno sa decembrom 2017. godine i u odnosu na isti mjesec 2008. godine veća je za 36,2 posto.
Potpuno okretanje bankarskom sektoru u kriznim i postkriznim godinama značilo je prihvatanje ovih institucija kao jedinog sigurnog utočišta, o čemu najbolje svjedoči rast depozita nesmanjeno visokim stopama.
I dok je bankarski sektor bilježio rast, "pogrom" se u proteklom periodu od početka krize 2008. godine dogodio u ostalim finansijskim institucijama, a najviše su stradali lizing, investicioni fondovi i mikrokreditni sektor.
Mikrokreditne organizacije, nekada pominjane kao najbrže rastuće institucije, imaju tek 61,4 posto aktive koju su imale krajem 2008. godine, a lizing društva svega 25,9 posto.
Investicioni fondovi koji su počeli da gube aktivu godinu prije početka finansijske krize kao rezultat puknutog balona na berzanskom tržištu BiH 2007. godine, sa svog tadašnjeg vrhunca "pali" su za deset godina za 53 posto...


Kompletnu analizu porčitajte u publikaciji Indikator.ba Plus br. 24 koja je izašla 19. februara 2018.
Facebook Twitter Print