Menadžment
Priznanje projektu Najbolji poslovni potez: Glavni konsultant stiže iz Ljubljane
23.2.2018 07:53 | Indikator.ba
Portal Indikator.ba i u 2018.godini nastavlja projekat Izbor najboljeg poslovnog poteza, za što je dobio laskave ocjene Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (rangiran je na 87 mjesto među 1.500 ekonomskih fakulteta u svijetu) i Ekonomnskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dekanesa ljubljanskog fakulteta prof. dr.Metka Tekavčič tokom nedavnog boravka u Sarajevu informisana je o ciljevima i realizaciji projekta u kojem se svakog mjeseca bira najbolji poslovni potez u Bosni i Hercegovini, regiji, Evropi i svijetu, a na kraju godine obavlja završno rangiranje.

"To je veoma zanimljivo jer u poplavi crnih vijesti skrećete pažnju na dobre kompanije i privrednike. U tom poslu ubuduće možete računati na našu podršku", kazala je dekanesa Tekavčić, prihvativši molbu redakcije Indikatora.ba da ovaj fakultet za 2018. godinu predloži glavnog konsultanta na projektu.

Dr. Siniša Rađenović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju beogradskog Ekonomskog fakulteta Izbor najboljeg poslovnog poteza smatra korisnim sa stanovišta analitike, praktičnog menadžmenta i stvaranja povoljnije slike o privredi u regionu.

Indikator. ba će u narednih nekoliko dana saopštiti odluku o izboru najboljeg poslovnog poteza u januaru ove godine a nakon toga i konačnu rang listu za 2017.godinu. Biće saopštena i odluka o najboljem poslovnom potezu u bankarstvu (uvedena prošle godine).

Vođeni činjenicom da sve više kompanija u BiH fokus u svom poslovanju stavlja i na održivi razvoj, redakcija portala Indikator.ba odlučila je da za 2017. godinu i u ovoj oblasti izabere najbolji poslovni potez. Zamisao je da se ovo priznanje dodijeli pod pokroviteljstvom jedne od međunarodnih organizacija prisutnih u BiH, asocijacija privrednika, marketinških kuća ili kompanija koja bi se na taj način promovisala u javnosti. Ponuda za pokroviteljstvo je još otvorena.

Izbor najboljeg poslovnog poteza obavlja se u skladu sa utvrđenim pravilnikom, a na bazi mjesečne analitičke obrade 500 do 600 poslovnih informacija iz zemlje i svijeta saopštenih u izvještajima sa berzi, press agencijama, printanim i elektronskim medijima, biznis portalima, na web stranicama kompanija, privrednih grupacija... Shodno ciljevima projekta i odredbama pravilnika u konkurenciju za izbor uzimaju se poslovne odluke o investiranju, preuzimanju drugih kompanija s ciljem bolje pozicije na tržištu ili proširenju core bussinesa, otvaranju novih radnih mjesta, inoviranju tehnologija, rušenju prepreka u stvaranju povoljnijeg ambijenta za poslovne aktivnosti, inovacijama u edukaciji kadrova za potrebe privrede...

Projekat je neprofitabilan, a izbor se obavlja potpuno nezavisno i u saradnji sa timom angažovanih konsultanata (naučnih radnika, univerzitetskih profesora, privrednika, urednika biznis rubrika i emisija u medijima...) na čijem čelu je vodeći konsultant. Za 2017. godinu to je bio prof. dr Ljubo Jurčić sa Katedre za međunarodnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a godinu ranije dr. Fikret Čaušević, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i vodeći ekonomista u Bosni i Hercegovini.

Član Konsultantnog tima u ovoj godini je i prof. dr. Marina Dabić, sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najcitiranji ekonomista u regiji (u relevantnim bazama podataka ima oko 1.000 citata). Bila je panelista na nedavno održanom Ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine 2018. u Sarajevu. Učestvujući u sesiji posvećenoj akreditaciji visokoškolskih institucija kao uslovu konkurentske prednosti na tržištu rada i za iznesene stavove dobila je najduži pljesak i čestitke brojnih kolega. Posebno će se fokusirati na izbor najboljeg poslovnog poteza u regiji i Evropi.

Priredio: HAJDAR ARIFAGIĆ
Facebook Twitter Print