Ekonomija
Broj nezaposlenih i dalje pada - u februaru za 0,5 posto
9.4.2018 09:22 | Indikator.ba
Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 28.02.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 472.957 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.01.2018. godine predstavlja smanjenje za 2.584 lica ili 0,54%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u februaru 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 13.594.
Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 15.892. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.998 ili 62,91%.

U februaru 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.211 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.290.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u februaru 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 14.466 lica ili 3,06% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.
Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.665 lica ili 83,87% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH - januar 2018. godine

REGISTROVANA ZAPOSLENOST - 790.943
REGISTROVANA NEZAPOSLENOST - 475.541
STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI - 37,5%
Facebook Twitter Print