Kompanije i tržišta
Novi rok za izgradnju vjetroelektrane Podveležje decembar 2019.
16.4.2018 11:52 | Indikator.ba
Realiziranje projekta vjetroelektrane Podveležje ide u skladu sa dinamičkim planom, rekao je za Faktor federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.
Dodao je kako su pristupni putevi i montažni platoi u visokoj fazi realizacije, te da je dvije trećine tog ugovora već realizirano.
- Potpisan je ugovor za izgradnju trafostanice i trenutno se radi izvedbeni projekat, a do kraja aprila Elektroprivreda će završiti i proceduru izbora isporučioca opreme vjetroagregata. Realno je očekivati da ukupan posao bude završen u decembru naredne godine - rekao je Džindić.
U Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije pojašnjavaju da se realizacijom projekta vjetroelektrane Podveležje povećeva udio proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.
- Obezbjeđuje se pouzdanije snabdjevanje kupaca električnom energijom, a pri radu vjetroelektrane ne dolazi do štetnih utjecaja i emisija zagađujućih materija u zrak. Benefit lokalne zajednice je finansiranje rekonstrukcije lokalne putne komunikacije, koja je u završnoj fazi - kazali su u ministarstvu.
Dodaju da će se dio prihoda ostvarenog radom vjetroelektrane uplaćivati u budžet lokalne zajednice.
- Na realizaciji projekta već je angažirano nekoliko domaćih građevinskih kompanija. Najvećim dijelom iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, a očekuje se da će angažman kompanija iz Bosne i Hercegovine biti nastavljen sve do okončanja realizacije.
Podsjećanja radi, ovaj vjetropark će imati 15 vjetroagregata, a ukupna snaga je 48 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 120 GWh električne energije, piše Faktor.
Facebook Twitter Print