Menadžment
Alihodžić: Biti aktivan partner privrednicima bila je i ostala naša primarna odrednica
30.5.2018 06:26 | Indikator.ba
Biti aktivan partner privrednicima bila je i ostala naša primarna odrednica, to je ono po čemu smo za proteklih deset godina koliko poslujemo u BiH postali prepoznatljivi.
Ovo je u intervjuu za Indikator.ba Plus kazao Nedim Alihodžić, član Uprave Sparkasse Bank d.d. BiH.
Poslovni portal Indikator.ba uvrstio je subvencionirane kreditne linije za privrednike koje ova banka plasira u saradnji sa tijelima uprave među najbolje poslovne poteze u 2017.godini u svom tradicionalnom izboru. U Sparakasse banci su obradovani priznanjem i smatraju ga još jednom potvrdom ispravnosti vlastite poslovne usmjerenosti na razvoj realnog sektora.

Subvencionirane kreditne linije za privrednike koje je Sparkasse banka ostvarila u saradnji sa tijelima uprave, kantonima i općinama rangirane su među najbolje poslovne poteze u 2017. godini u bankarstvu Bosne i Hercegovine u našem izboru. Kako doživljavate ovo priznanje?

-Za nas ovo predstavlja ne samo priznanje poslovnog poteza, nego potvrđuje ispravnost naše poslovne usmjerenosti na razvoj realnog sektora, posebno u segmentu malih i srednjih preduzeća. Biti aktivan partner privrednicima je bila i ostala naša primarna odrednica, to je ono po čemu smo za proteklih deset godina koliko poslujemo u BiH postali prepoznatljivi i obradovani smo činjenicom da i ostali to priznaju.

Saradnjom sa tijelima uprave koja su prepoznala značaj podrške privredi preduzećima ste omogućili da dobiju kredite pod izuzetno povoljnim uvjetima. Da li u kojoj mjeri je ovo model za rast kreditiranja realnog sektora i podsticanja prijeko potrebnih investicija, novog zapošljavanja i daljnjeg ekonomskog razvoja?

-Po našem mišljenju, a potvrđuje to i desetogodišnje iskustvo na prostoru BiH, svakako jeste. Jer bez razvoja realnog sektora, nema ni snažne privrede. Sa ovim kreditnim linijama želimo stimulisati privrednike u njihovim biznisima, novim investicijama, i tako pomoći u otvaranju novih radnih mjesta. Ovakav pristup takođe ima za rezultat mogućnost ulaganja tih osnaženih, malih i srednjih preduzeća u lokalnu zajednicu u kojoj posluju, čime se pozitivni uticaji inicirani od strane naše banke multipliciraju i indirektno utiču i na razvoj i jačanje lokalnih zajednica u kojima banka posluje.

Kakva su iskustva sa subvencioniranim kreditnim linijama koje ste potpisali u prošloj godini. Kako teče njihova realizacija i kakvi su dosadašnji rezultati?

-Iskustva su izuzetno pozitivna, a dosadašnjim rezultatima smo jako zadovoljni. U prilog tome govori i činjenica da smo već plasirali preko 65% ukupnog iznosa odobrenih kreditnih linija. Konstantno smo u kontaktima sa klijentima i prezentujemo koristi ovih kreditnih linija kako bi u predviđenim rokovima plasirali cjelokupni iznos koji je rezervisan za ovu namjenu. Kao banka zainteresovani smo i za proširenje saradnje sa općinama i kantonima u cilju implementacije novih sličnih programa.

Kako sarađujete s adminstracijama tijela uprave kod odobravanja i realiziranja kredita?

-Obzirom da je, kako sam rekao, naša opredjeljenost da budemo partner ka razvoju malih i srednjih preduzeća, svaki segment u radu banke je apsolutno koordiniran. Podrška lokalne zajednice u našim ciljevima je na vrlo dobrom nivou, i generalno manje kompleksna u odnosu na druge segmente u društvu.

U slučaju kreditne linije u Tuzlanskom kantonu pobijedili ste na tenderu u izuzetno jakoj konkurenciji. Da li Vas je to osnažilo budući da je, vjerujemo, potvrdilo Vaše konkurentske prednosti?

-Tuzlanski kanton je u novijoj istoriji BiH pokazao da ima sluha za poduzetništvo i da je taj duh veoma prisutan, bilo da su u pitanju Gračanica, Gradačac, Kalesija, Živinice ili druga mjesta u kantonu. Kreditna linija vrijedna je 25 miliona KM, dok je najveći pojedinačni iznos kredita za osnovna i obrtna sredstva 2.000.000 KM. Prema ugovoru, Vlada TK se obavezala da će subvenicionirati dio godišnje kamatne stope u procentu od 3% za svaki od odobrenih kredita. To znači da privredni subjekti koji se odluče za ovaj kredit imaju kreditnu stopu od samo 1,2%. Analizirajući ponudu banaka možemo slobodno reći da je ovo trenutno najpovoljnija kreditna linija. Cilj joj je povećanje obima poslovanja, broja zaposlenih, nove investicije i uvođenje novih tehnologija u proizvodne procese.

U svim relevantnim izvještajima za BiH podvlači se nužnost većeg kreditiranja privrede. Kreditna aktivnost je u prošloj godini koliko-toliko oživjela, ali još uvijek nedovoljno. Šta je potrebno učiniti da ona dobije još veći zamah?

-Bankarski sektor može doprinjeti razvoju privrede inovacijama, investicijama i znanjem. Da bi bankarski sektor bio još efikasniji, inovativniji u podršci razvoju privrede Bosne i Hercegovine to možemo samo ako kreiramo promjene i prilagođavamo se promjenama. Osnovni pokretači promjena su u sferama regulatornih propisa i zakona, tehnološkog napretka i povoljnog makroekonomskog okruženja. Bankarski sektor je u svojoj brzini ispred admnistrativnih barijera, regulisanja i donošenja određenih propisa, zakona. Otklanjanjem barijera te kreiranjem povoljnije klime za nove investicije, kroz poslovni ambijent potrebno je osnažiti domaće investitore kako bi i oni učestvovali u snažnijem i dugoročnom investiranju.

Kako ocjenjujete poslovnu 2017. godinu godinu za Vašu banku?

-Izuzetno smo zadovoljnim činjenicom da smo potvrdili poziciju banke koja iz godine u godinu ostvaruje sve bolje poslovne rezultate. Nastavak kontinuiranog rasta u svim segmentima poslovanja rezultirao je i najbolje ostvarenim rezultatima do sada, uz ukupnu godišnju dobit od 19,8 miliona KM. Naš kreditni rast protvrđuje da smo bili izuzetno aktivni u segmentu kreditiranja te je kreditni portfolio banke povećan na 969 miliona KM, a aktiva na preko 1,3 milijarde KM. U protekloj godini ostvarili smo i povećanje štednje stanovništva što ne pokazuje samo poslovni uspjeh, nego i veliko povjerenje koje građani i poslovni subjekti imaju u našu banku.

Bankarstvo doživljava velike promjene, u eri smo digitalizacije, inauguriranja novih načina plaćanja i komuniciranja sa klijentima. Da li ste pravovemeno i na pravi način uskočili u voz tih promjena i šta one u budućnosti mogu donijeti tržištu BiH?

-U protekloj godini Sparkasse banka je uradila mnogo i u dijelu razvoja novih digitalnih tehnoloških rješenja, koja klijentima olašavaju komunikaciju sa bankom te čine informacije o proizvodima i uslugama dostupne i kroz nove brzorastuće komunikacione platforme. Digitalizacija privrednog poslovanja jedan je od savremenih strateških ciljeva svih razvijenih privreda. U BiH, ovaj proces otežan je također s regulatornog aspekta. Naime, na nivou BiH usvojen je Zakon o elektronskom potpisu BiH, koji međutim nikada nije proveden u praksi, obzirom da nisu ostvareni uslovi na strani nadležnih ministarstava za uspostavu tzv. ovjerivača elektronskih potpisa. U FBiH tek je u formi Nacrt Zakona o elektronskom potpisu FBiH odobren od strane Vlade FBiH, te se još uvijek čeka razmatranje ovog propisa u parlamentarnoj proceduri. Ovaj federalni propis u značajnoj mjeri korespondira propisu u Republici Srpskoj, što će u konačnici biti pozitivno i za privredni sektor, obzirom da je cilj entitetska ujednačenost propisa radi jednostavnijeg poslovanja. Tek po usvajanju i implementaciji ovog propisa u FBiH, zajedno sa Zakonom o elektronskom dokumentu, biti će postavljeni pravni temelji za funkcionisanje digitalnog koncepta poslovanja. Ovo pitanje trebalo bi biti na listi prioriteta lokalnog zakonodavca. Digitalizovane finansijske organizacije budućnosti biće mnogo više orijentisane ka klijentima i organizovaće svoje poslovanje oko potrošačkih segmenata, prije nego oko kategorija proizvoda. Paralelno s tim, kako bi privukle generaciju rođenu u eri interneta, tehnološke banke će morati da diferenciraju svoje standardizovane proizvode i usluge putem ulaganja u tehnologiju za prikupljanje, skladištenje i analizu podataka. To će im dati mogućnost da značajno povećaju uvid u potrebe, želje i navike svojih klijenata, na osnovu kojih će moći da im isporuče personalizovanu uslugu. Osnovni izazov tradicionalnih banaka je u pronalaženju idealne ravnoteže između finansijske regulative i finansijskih inovacija, tj. između tržišne stabilnosti i efikasnosti. Sparkasse banka na svaki način prati razvoj tehnoloških rješenja.

Konkurentska borba među bankama na tržištu je zaoštrena. Benefite od toga dijelom osjećaju i korisnici usluga. Kako vidite ovu tržišnu utakmicu i da li će ona imati svoje dobitnike i gubitnike?

-Posljednjih godina prisutan je proces ukrupnjavanja kapitala kroz spajanje banaka, a sa druge strane dešavale su se i likvidacije banaka. To nije specifično samo za bankarski sektor , prisutno je i u drugim industrijama. Ako posmatramo sve makroekonomske pokazatelje u BiH može se činiti da je taj broj banaka prevelik za potrebe ovog tržišta, te smatram da će se proces smanjivanja broja banaka nastaviti, a da će na tržištu ostati one koje svojim klijentima nude najpovoljnije usluge, sigurnost, povjerenje, viši kvalitet usluge ili one banke koje prepoznaju specifičnu nišu i specijaliziraju se samo za taj segment. Sparkasse Bank sa svojom 200 godišnjom tradicijom pružanja visoko kvalitetnih bankarskih usluga u Austriji i Europi je upravo jedna od takvih.

Kakve planove ste zacrtali za 2018. godinu. Hoćemo li svjedočiti novim uslugama, novim poslovnicima i još boljim poslovnim rezultatima?

-Ja se svakako nadam da hoćete. U protekloj godini imali smo nastavak kontinuiranog rasta u svim segmentima poslovanja što je rezultiralo najbolje ostvarenim rezultatima do sada, uz ukupnu godišnju dobit od 19,8 miliona KM. Svakako u 2018. planiramo premašiti to. Kontinuirano iznalazimo nove načine kako bi i privredi i stanovništvu u BiH ponudili što brži i jeftiniji pristup potrebnim finansijskim sredstvima, jer želimo i na taj način potaći kreiranje dugoročnih investicija u realnom sektoru.
Facebook Twitter Print