Ekonomija
Više od 60% novog vanjskog duga BiH čine krediti namijenjeni infrastrukturi
3.6.2018 06:19 | Indikator.ba
Više od 60 posto novog vanjskog duga Bosne i Hercegovine čine krediti namijenjeni infrastrukturi, pokazuju podaci Ministarstva finansija i trezora BiH.
Ukupan vanjski dug BiH na kraju 2017. godine iznosio je 7,8 mlrd KM, a kada se oduzmu naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, te zajmovi IBRD-a, a što potpada pod tzv. stari dug, ukupno novo zaduživanje naše države iz vanjskih izvora iznosi 6,7 mlrd KM.
Od uzetih novih kredita 60,6 posto, ili 4,0 mlrd KM odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 15 posto ili 1,6 mlrd KM na kredite za javni sektor, dok je 1,0 mlrd. KM angažovano za privredne djelatnosti.
Od ukupno povučenih sredstava u 2017. godini dominantna većina o 92,6% se odnosi na infrastrukturne projekte, 5,7% otišlo je u javni sektor, a 1,6% na projekte za privredne djelatnosti. Kad je riječ o javnom sektoru krediti se odnose na obrazovanje, žrtve rata, razminiranje, kulturno naslijeđe, zdravstveni sektor, projekte za prilagođavanje socijalnom sektoru, razvoj općina, stand-by i EFF aranžman, pomoć izbjeglim i raseljenim licima, makrofinansijsku pomoć, pomoć socijalnom sektoru, kredite za podršku budžetu i drugo.
Samo sa Međunarodnim monetarnim fondom imamo ukupno ugovorenih 2 mlrd KM, od čega je angažovano 1,13 mlrd KM kredita. Sa ovim kreditorom imamo još ugovorenih a neiskorištenih 881 mil. KM sredstava po osnovu Proširenog aranžmana, a imamo još za vratiti 591,5 miliona KM. U prošloj godini ovom međunaordnom zajemodavcu vratili smo čak 390,5 miliona KM.

Budžetski manjkovi najvećim dijelom finansirani su unutrašnjim zaduživanjem emisijom obveznica i trezorskih zapisa, a bh. entiteti su na ovaj način "progutali" u 2017. godini 654 miliona KM.
Prednjačila je Republika Srpska sa 364 mil. KM, dok je Federacija BiH ovim putem angažovala 290 mil. KM.
U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti na dan 31.12.2017. godine, Federacija BiH učestvuje sa 32,8%, Republika Srpska 67,1%, te Distrikt sa 0,1%. Stanje duga po osnovu dugoročnih obveznica FBiH iznosi 530,00 mil KM, a RS-a 852,77 mil KM.
U postupku pregovaranja i zaključivanja krajem 2017. godine bili su i novi krediti u vrijednosti 1,83 mlrd KM, a koji se najvećim dijelom odnose na infrastrukturne projekte. Većinu novih kredita ugovorila je Federacija BiH - procentualno više od 71 posto.

Više u publikaciji Indikator.ba Plus br. 37 koja je izašla 21. maja 2018. godine
Facebook Twitter Print