Politika i društvo
Vlada FBiH utvrdila prijedlog: Stopa doprinosa smanjuje se na 33,5 posto
7.6.2018 13:49 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila prijedloge dva važna zakona kojima se provode ciljevi iz Reformske agende, a što je uslov MMF-a za odobrenje naredne tranše kredita.

Riječ je o Prijedlogu zakona o doprinosima čiji je cilj da, uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun, bude povećan obuhvat obveznika doprinosa i zadrži neutralan utjecaj na prihode izvanproračunskih fondova i smanjena krutost sustava doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i druge europske zemlje.

Utvrđene odredbe će rezultirati pojednostavljenjem obračunavanja i plaćanja doprinosa, jačanjem nadzorne funkcije i financijske discipline, a usuglašene su sa odredbama Zakona o radu i Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Novim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33,5 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok i regres.

Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti, dopunskog rada i ostalih aktivnosti (ugovori o djelu ili autorskom djelu, po osnovu rada u povjerenstvima, radnim tijelima i slično, na osnovu članstva u skupštini, nadzornom odboru gospodarskog društva, člana upravnog odbora, člana odbora za reviziju, člana upravnog vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, člana povjerenstva i odbora tih tijela, stečajnog upravitelja i sudije porotnika koji nema svojstvo zaposlenika na sudu, primanja za povremene djelatnosti revizora, poreznih savjetnika, računovođa, inžinjera, arhitekata, geodeta, prevodilaca, dizajnera, organizatora, turističkih vodiča, aktuara, ovlaštenih procjenjivača, naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i slično) bit će obračunavan doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi 18,5 posto ukoliko je osiguran po drugom osnovu. Ukoliko nositelj primitka nije osiguran po drugom osnovu, obveznik je doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi 18,5 posto i doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi 13,5 posto, s tim da će uplaćeni doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje biti uključeni u mirovinsku osnovicu sukladno Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji obuhvata oporezivanje dohotka fizičkih osoba, a njime je proširena porezna osnovica dohotka, zbog povezanog sistema plate i u oporezivanje uključene i do sada neoporezive naknade kako bi stope doprinosa mogle biti smanjene, bez ugrožavanja naplate doprinosa u vanbudžetske fondove, a posebno PIO.
Zakonom je predviđeno progresivno oporezivanje po dvije stope, i to od 10 i 20 posto na unaprijed utvrđenu osnovicu dohotka. Obveznik poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Dakle, porezni je obveznik pojedinac (a ne pravna osoba) koji prima platu, naknadu ili autorski honorar, posjeduje obrt koji mu donosi dohodak i slično.
Utvrđivanje prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima
jedna je od prethodnih mjera za završetak drugog pregleda aranžmana sa MMF-om.
Očekuje se da će Izvršni odbor MMF-a razmatrati drugi pregled u ljeto 2018. godine. Odobrenjem pregleda bi se omogućila isplata u iznosu od 31,6217 miliona SDR (oko 38 miliona eura).
Facebook Twitter Print