Tržište kapitala
RS prezentira emisiju euroobveznica u pet evropskih metropola
12.6.2018 05:15 | Indikator.ba
Ministarstvo finansija Republike Srpske organizovat će od danas do 15. juna prezentacije prve emisije obveznica Republike Srpske svim potencijalnim investitorima na međunarodnom finansijskom tržištu zainteresovanim za kupovinu hartija od vrijednosti u ukupnom iznosu 200 miliona eura.

Prezentacije ekonomskih pokazatelja i prateće dokumentacije, uz emisiju obveznica koja je planirana 21. juna na Bečkoj berzi, bit će organizovane u Beču, Cirihu, Ženevi, Frankfurtu, Luksemburgu i Londonu.

Ministarstvo finansija za najavljenu emisiju obveznica, sa rokom dospijeća glavnice 28. juna 2023. godine, očekuje kamatu od 4,5 do pet odsto, objavljeno je na internet stranici Vlade Republike Srpske.
Datum uplate, ukoliko emisija bude uspješna, je 28. juni.
Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija pojasnio je da je 200 miliona eura dio ukupne odluke o dugoročnom zaduživanju, te se Vlada Republike Srpske opredijelila da ide na drugačije izvore finansiranja.

"Do sada smo finansiranje obezbjeđivali samo na domaćem tržištu, sada želimo proširiti izvore finansiranja i na taj način obezbijediti dolazak međunarodnih predstavnika. Prva emisija koju mi uspješno okončamo kao država stvara mogućnost i sigurnost da to isto mogu da rade i privatne i javne kompanije za velike investicione projekte", rekao je Tegeltija.

On je naveo da prednost predstavlja činjenica da Republika Srpska nema žiralno valutni rizik, koji je jedan od najčešćih kod izlaska na međunarodno finansijsko tržište, jer je kurs BAM vezan za euro.
Facebook Twitter Print