Kompanije i tržišta
Inicijativa na Danima Beča: Formira se prva start-up zajednica grada Sarajeva
8.7.2018 07:33 | Indikator.ba
Na Danima Beča u Sarajevu potekla je inicijativa za formiranje prve start-up zajednice na nivou Grada Sarajeva u saradnji sa Privrednom agencijom grada Beča.

Ideja je da se oformi platforma koja bi omogućila povezivanje start-up kompanija na nivou Sarajeva u jednu veliku zajednicu kroz koju bi se dijelili znanje i savjeti, ali i koja bi bila otvorena za potencijalne investitore. Pri tom bi Privredna agencija grada Beča pružila maksimalnu podršku i kompletan know-how!

Pored toga, ova platforma bavila bi se i kreiranjem uslova za razvoj brownfiled investicija (kada kompanija ili državni subjekt kupi ili iznajmi postojeće proizvodne kapacitete za pokretanje nove proizvodne aktivnosti) kao jedan od dobrih načina saradnje Grada i start-up zajednice.

Očekuje se da će u idućoj godini biti spremna testna verzija platforme koja će pokazati sve svoje funkcionalnosti, olakšati poduzetnicima da postanu vidljiviji na trzištu i da dođu do novih investitora za svoje investicije, ali i koja će u konačnici omogućiti jakim startup kompanijama da svoje proizvode i usluge plasiraju na trzište.
Facebook Twitter Print