Ekonomija
Jeftina radna snaga nije glavni motiv za ulaganja u BiH
10.7.2018 05:23 | Indikator.ba
Uvriježeno stajalište da je jeftina radna snaga presudan faktor kod odluke stranih investitora da investiraju u našu zemlju razbilo je istraživanje Poslovni barometar za 2018. godinu, koju je nedavno predstavilo Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini(VSI), izvještava Indikator.ba.

Prema istraživanju koje je provedeno među članicama VSI, a riječ je o oko 70 kompanija sa stranim kapitalom, strani investitori obično investiraju u BiH zbog geografskog i strateškog položaja, potencijala domaćeg tržišta, postojećih resura i logistike te iskustva i tradicije koju BiH ima u određenim granama industrije.

Jeftina radna snaga je zajedno sa jednostavnim pristupom sirovinama ocijenjena kao najmanje važan motiv za ulaganje u BiH.

U istraživanju su odgovori investitora vrednovani ocjenama od jedan do sedam, pri čemu je sedam bodova dodijeljeno ukoliko je neka od kategorija označena kao najprioritetnija, a jedan bod ukoliko je kategorija posljednja po prioritetu.

Geografski i strateški položaj sa 5,9 bodova najprioritetniji je razlog za ulaganje u BiH, potencijal domaćeg tržišta je sa 5,2 boda drugi najvažniji kriterij, a postojeći resursi i logistika sa 5,03 bodova su na trećem mjestu.
Jeftina radna snaga je rangirana kao 5. najvažniji motiv za ulaganja u BiH sa 4,19 bodova.

Strani investitori su visoko ocijenili stručnost i pouzdanost ljudskih resursa u BiH, te se oko polovine anketiranih izjasnilo da je zadovoljno pouzdanošću radnika i njihovim poznavanjem stranih jezika (42 posto). U određenoj mjeri su zadovoljni sposobnošću prilagođavanja zahtjevima posla (45%), te početnim znanjima radnika (42%), dok su najmanje zadovoljni produktivnošću radnika u BiH.

Koji su najvažniji nalazi iz izvještaja Poslovni barometar pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus br 44 koja je izašla 9. jula 2018. godine.
Facebook Twitter Print