Politika i društvo
Zakon o osiguranju depozita dobio podršku parlamentarnih komisija
11.7.2018 07:12 | Indikator.ba
Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine je prošao proceduru komisija u Parlamentarnoj skupštini BiH, kazao je Senad Softić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine na brifingu sa novinarima održanom 9. jula u Sarajevu, izvještava Indikator.ba.

- Nema ni jednog racionalnog razloga da se zakon ne usvoji, kazao je guverner Softić dodajući da nema mjesta politiziranju kada je u pitanju ovaj zakonski prijedlog.

Zakon o osiguranju depozita, koji je jedan od prethodnih uslova MMF-a za nastavak kreditnog aranžmana, između ostalog, predviđa i dio za restrukturiranje banaka.

- Da smo ranije imali fond za rezoluciju, sigurno bi bila spašena barem jedna od dvije propale banke u Republici Srpskoj, kazao je Softić, te todao da je spašavanje banaka bila bolja opcija nego isplata depozita.

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, o kojem bi se trebalo odlučivati na nekoj od narednih sjednica, javno je dostupan na web-stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Pojedinim predstavnicima bankarske zajednice zapela je za oko odredba kojom se uvodi vanredna premija osiguranja koju će plaćati banke u Fond.

-U slučaju da sredstva fonda nisu dovoljna za isplatu osiguranih depozita prilikom nastupanja slučaja osiguranja, dodatna sredstva se osiguravaju naplatom vanredne premije osiguranja, navodi se u prijedlogu Zakona.

U obrazloženju se precizira da se naplata vanredne premije osiguranja u Fond primjenjuje da bi se Agenciji nadoknadio iznos gubitka koji je nastao u postupku restukturiranja banke kada ona pretrpi veće gubitke od gubitaka koje bi imala u postupku likvidacije i stečaja.

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita može uspostaviti sistem rangiranja radi utvrđivanja visine stope premije osiguranja za pojedničane banke članice proizašle iz tog rangiranja, dodaje se u prijedlogu.

Osim članarine i prihoda od naknada, Fond bi se finansirao ulaganjima u vrijenosne papire s fiksnim prihodom garantirane od zemlja Evropske unije i SAD, vladinih agencija kao i u vrijednosne papire s najvišom ocjenom kompanija EU i SAD.

Prijedlogom Zakona definirano je da Agencija za osiguranje otvara račun Fonda u Centralnoj banci na koji deponira premije banaka članica.
Facebook Twitter Print