Kompanije i tržišta
MF banka od avgusta i službeno u novom sjedištu
12.7.2018 14:32 | Indikator.ba
Vanredna skupština MF banke a.d. Banja Luka koja je zakazana za 2. avgust 2018. godine donijet će odluku kojom će novo sjedište banke postati zgrada u ulici Aleja Svetog Save broj 6 u Banjoj Luci, nekadašna poslovna zgrada Banke Srpske.

U prijedlogu odluke za Skupšinu akcionara navodi se da će odluka o promjeni sjedišta stupiti na snagu danom dobijanja saglasnosti od Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Saglasno promjeni sjedišta, pristupit će se i izmjeni Statuta banke, za što je takođe pripremljena odluka za Skupštinu akcionara.
Firma "ABC Finance" kupila je krajem maja za 5,03 miliona KM poslovnu zgradu Banke Srpske u stečaju u Banjaluci, te je iznajmljuje MF banci i Mikrofin osiguranju.
Uprave MF banke i Mikrofin osiguranja do sada bile raspoređene na različitim lokacijama u Banjaluci, a smještajem u istoj zgradi očekuje se da će dodatno unaprijediti poslovne procese i poboljšati operativnu efikasnost, te tako obezbijediti još bolje uslove za dalji razvoj poslovanja grupacije.
Facebook Twitter Print