Kompanije i tržišta
Elektroprivreda HZHB na polugodištu sa 38,6 mil KM dobiti
10.8.2018 14:19 | Indikator.ba
Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar ostvarila je neto dobit od 38,66 miliona KM u periodu januar-juni 2018. godine, izvještava Indikator.ba.
Mostarska kompanija snažno je poboljšala finansijski rezultat u odnosu na izuzetno tešku 2017. godinu kada je u istom periodu zabilježila dobit od 452 hiljade KM.
Elektroprivreda HZHB povećala je poslovne prihode na 214,7 miliona KM, sa 139,7 miliona KM ostavrenih u istom priodu prošle godine.
Veća prodaju kompanija je naročito ostvarila na domaćem tržištu, ali je porast prihoda od prodaje povećan i na stranom tržištu.

Poslovni rashodi povećani su na 175,8 mil KM, nakon što su u istom periodu prošle godine bili 144,1 milion KM. Najveći uticaj na rast rashoda imala je nabavna vrijednost prodate robe, a rast su bilježili i nematerijalni troškovi.

Elektroprivreda HZHB zapošljava 2.132 radnika.
Facebook Twitter Print