Politika i društvo
Premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila u RS-u jeftinije za 10 posto
12.9.2018 07:01 | Indikator.ba
Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske umanjio je cijene premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila za 10 posto.

Premija je smanjena nakon analiza stručnh službi Agencije, koje su kao rezultat imale zaključak da su stvorene sve tehničke i druge pretpostavke za umanjenje premije.
Umanjenjem cijena premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila za 10 posto će, kako navode iz Agencije, kao posljedicu imati smanjenje obaveza građana i privrednih subjekata po osnovu premije osiguranja pri registraciji vozila, a ima za cilj i postepenu pripremu društava za osiguranje za liberalizaciju cijena premije u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.

Agencija za osiguranje će se pobrinuti da svojim nadzornim i regulatornim aktivnostima i dalje obezbijedi stabilnost tržišta osiguranja i nesmetanu i brzu isplatu šteta svim oštećenim licima, navode iz Agencije.
Facebook Twitter Print