Tržište kapitala
Rast akcija Nove banke i Zepter fonda
13.9.2018 13:03 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 159.278,05 KM.

Akcijama Nove banke a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 59.300,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,593 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 1,37%.

Promet akcijama društva Komunalac a.d. Derventa iznosio je 952,58 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,061 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -39,00%.

Ukupan promet obveznicama iznosio je 80.543,79 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne štete 12 u vrijednosti od 39.903,18 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,29%.

Najveći promet na tržištu fondova ostvaren je udjelima DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund. Trgovalo se u iznosu od 5.084,60 KM po prosječnoj cijeni od 9,49 KM, što predstavlja rast cijene za 0,32%.

Udjeli/akcije 3 fonda su ostvarili rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka (4,52%), i danas se njima trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,509 KM.

Udjeli DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund zabilježili su pad od -2,42% i trgovalo se po prosječnoj cijeni od 4,03 KM.

Sednji kurs i promet

Nova banka a.d. Banja Luka 0,59/59.300,00
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,95/1.089,45
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,19/940,12
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,17 0,00 0,17 0,17 865,00
DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova 0,11/747,61
DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund 4,03/40,30
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund 9,49/5.084,60
DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund 3,71/1.045,73
DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond 2,34/74,88
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,72/4.300,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 0,02/1.616,18
ZMIF u preoblikovanju Zepter fond a.d. Banja Luka 0,51/2.292,28
Facebook Twitter Print