Tržište kapitala
Neuspješna tender ponuda za akcije MPI Modriča
14.9.2018 06:28 | Indikator.ba
Tender ponuda za akcije u društvu MPI Modriča a.d. Modriča, koju je raspisalo društvo KIM TEC d.o.o. Vitez u zajedničkom djelovanju sa matičnom tvrtkom M San ulaganja d.o.o. Zagreb, bila je neuspješna.

Ponudu za preuzimanje, raspisanu 8. avgusta a okončanu 7. septembra, nije prihvatio nijedan akcionar te ponuđači i dalje ostaju na 75,59% udjela u kompaniji MPI Modriča, pri čemu Kim Tec posjeduje 50,69 posto.

KIM TEC d.o.o. Vitez postao je 50,69 postotni vlasnik preduzeća MPI Modriča a.d. Modriča u junu ove godine nakon što je kupio dionice od dotadašnjih najvećih akcionara Marka Rašića i Mate Arelića.
Facebook Twitter Print